Dierenwelzijn | Onderzoek

Tweejarig onderzoek naar Botulisme van start

Royal GD is eind 2023, in opdracht van het ministerie van LNV, gestart met een onderzoek naar de prevalentie en risicofactoren van botulisme-infecties in Nederland. Binnen dit project werkt GD samen met de apotheek van de faculteit Diergeneeskunde en Wageningen Bioveterinary Research (WBVR).

In Nederland krijgen jaarlijks op zo’n 35 bedrijven runderen de ziekte botulisme. Vanwege de ernstige diergezondheids- en dierenwelzijnsschade op bedrijven is het wenselijk om dieren die risico lopen te beschermen. In de EU is echter geen botulismevaccin voorhanden waarmee runderen kunnen worden behandeld.

Binnen dit onderzoek kan, onder bepaalde voorwaarden, wel gevaccineerd worden tegen botulisme. En het vaccin daarvoor is nu beschikbaar. De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt om de noodzaak voor toelating van een vaccin tegen botulisme te onderbouwen. Het onderzoek is gericht op bedrijven die willen vaccineren als interventie bij een uitbraak en op bedrijven die willen vaccineren ter preventie van een uitbraak.

Bron en meer info: Royal GD