Blauwtong | Rundvee

Registratie van blauwtongvaccinaties voor runderen

Vanaf nu is het mogelijk om in VeeOnline vast te leggen welke runderen zijn ingeënt met het blauwtongvaccin.

Een goede registratie van de vaccinaties is om meerdere redenen van belang. Zo weet u welke dieren zijn gevaccineerd en kunt u bij het plannen van een volgende vaccinatieronde fouten voorkomen. Verder is het van belang met het oog op export. Om dragende vaarzen en andere runderen te kunnen exporteren is het mogelijk belangrijk dat deze dieren gevaccineerd zijn tegen blauwtong. Voor het afgeven van een exportverklaring is het van belang dat vaccinaties goed vastgelegd zijn. Dat kan dus door gebruik te maken van de vaccinatiemodule in VeeOnline.

Onder normale omstandigheden biedt jaarlijks ongeveer één derde van de melkveehouders (vooral) drachtige vaarzen aan voor export. Vooraf is het voor melkveehouders veelal niet bekend of er gedurende het jaar vaarzen over zijn en ook niet welke runderen voor export in aanmerking komen. Door nu van alle runderen de vaccinatie te registreren blijft de mogelijkheid van export open.

Het tarief bedraagt voor het vastleggen: 0,25 euro per gevaccineerd dier per vaccinatie.

Meer informatie over de vaccinatiemodule in VeeOnline