Antibiotica

Langetermijnaanpak tegen resistentie antibiotica

Een nieuwe langetermijnaanpak moet de risico’s van antimicrobiële resistentie beperken. Het Actieplan Antimicrobiële Resistentie 2024-2030 omvat een breed scala aan acties, zowel nationaal als internationaal. Het plan bouwt voort op bestaand beleid en richt zich op het tegengaan van de negatieve effecten van resistente micro-organismen op mensen, dieren en planten. Nederland speelt hierin een belangrijke rol wereldwijd. Zo heeft de Nederlandse veehouderij het antibioticagebruik tussen 2009 en 2021 verminderd met ongeveer 77 procent.

One Health
Voor de komende zes jaar zijn 104 acties gepland. Nederland zal de komende vier jaar nauw samenwerken met andere Europese landen in een groot One Health-project, dat lidstaten ondersteunt bij de uitvoering van hun beleid tegen microbiële resistentie. Het volledige Actieplan Antimicrobiële Resistentie 2024-2030 is te vinden op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Actieplan Antimicrobiële Resistentie 2024-2030

Meer over:
Antibiotica
Deel dit bericht: