Dierenwelzijn | Onderzoek | Pluimvee

Vleeskuikens hebben baat bij platforms om te zitten of te schuilen in de stal

Brede platforms voor vleeskuikens in de stal hebben een positief effect op verschillende dierenwelzijnsindicatoren zonder nadelige gevolgen voor groei, voederopname, voederconversie of bepaalde aspecten van de vleeskwaliteit. Dit blijkt uit onderzoek door het Vlaamse onderzoeksinstituut ILVO en de Universiteit Gent.

Kippen rusten graag op hoogte. Bij leghennen worden zitstokken gebruikt, maar vleeskuikens hebben moeite hun evenwicht daarop te bewaren. Brede platforms bieden een goed alternatief en functioneren tevens als koeling, beschutting en mestopvang. Belgische onderzoekers testten de platforms op productieresultaten en welzijn van de dieren tijdens vier rondes met vleeskuikens in de proefstallen van ILVO. Hierbij werd bewust hittestress veroorzaakt. Het bedrijf Roxell ontwikkelde de prototypes met een donkere, afgeschermde zone voor jonge kuikens om te schuilen en rusten, watergekoelde buizen voor koeling via de voetzolen tijdens hitte en mestopvang direct onder het platform voor betere strooiselkwaliteit.

De proef toonde aan dat de platforms geen effect hadden op groei, voederopname en voederconversie. Wel waren er minder afwijkingen aan het karkas, zoals ‘white striping’ en ‘wooden breast’. Ook was de kwaliteit van het strooisel beter, en waren er minder voetzool- en haklaesies, vooral onder hittestress. Verder hadden de vleeskuikens met toegang tot een platform een beter verzorgd verenkleed. Deze platforms werden ook getest in twee commerciële proeven, waarbij de resultaten van ILVO werden bevestigd. De strooiselkwaliteit en gerelateerde welzijnsindicatoren werden gunstig beïnvloed door de platforms, zonder negatieve effecten op de productieresultaten. Het gebruik van de platforms nam toe naarmate de vleeskuikens ouder werden en per ronde kon 7,5 tot 8,5 kilo mest per platform worden opgevangen, wat de strooiselkwaliteit verbeterde.

Bron: ILVO