Cursus Economisch inzicht in de varkenshouderij

Wil je je kennis over de economische aspecten van de Nederlandse en internationale varkensproductie updaten of vergroten? En de kengetallen van de varkenshouderij zoals kostprijs, voederconversie, voerwinst, saldo en rendement leren interpreteren en gebruiken? Dan is de cursus ‘Economisch inzicht in de varkenshouderij’ bij uitstek geschikt.

Waarom deze cursus volgen?
Met deze cursus leer je de werking van de productieketen van varkens in Nederland en daarbuiten begrijpen. Je kunt belangrijke cijfers in de varkenshouderij begrijpen en gebruiken. Ook kun je de geleerde kennis direct toepassen in de praktijk. Dit zijn vier punten om de cursus te volgen:

 1. Je leert veel over de economische aspecten van de varkensproductieketen, inclusief trends, kansen en uitdagingen. Zo kan je beter begrijpen hoe de sector werkt en hoe je je bedrijfsvoering kan verbeteren.
 2. Er is een sterke link naar de praktijk. Hierdoor kan je je opgedane kennis direct toepassen in je dagelijkse werkzaamheden.
 3. De cursus is nuttig voor verschillende soorten professionals. Dit zorgt voor een brede mix van deelnemers en biedt kansen voor netwerken en samenwerken.
 4. De varkensproductieketen is een belangrijke sector in de agrarische wereld. Het blijft een groeiende markt en daarom een goede tijdsinvestering.

Voor wie is deze cursus?
Deze cursus is bedoeld voor professionals in de agrarische sector die hun economische kennis van varkensproductie willen bijspijkeren. Het is geschikt voor veevoer- en staladviseurs, dierenartsen, medewerkers van banken en accountantskantoren. Maar ook voor en andere betrokkenen, beleidsmedewerkers, onderzoekers en docenten.

Programma & onderwerpen
De onderwerpen van de cursus worden door verschillende specialisten ingeleid, waarbij gelegenheid zal zijn voor discussie. Tevens worden cijfermatige inzichten toegepast in een praktische casus. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het functioneren van de varkensproductieketen in Nederland
 • Cijfermatig inzicht in kengetallen van de varkenshouderij zoals kostprijs, voederconversie, voerwinst, saldo, rendement
 • De sterkten en zwakten van Nederlandse varkenshouders ten opzichte van andere landen en de impact van de Afrikaanse varkenspest
 • De voor- en nadelen van productie binnen marktconcepten
 • De werkwijze van banken bij kredietaanvragen
 • Inspelen op wensen vanuit de maatschappij zoals rondom het thema kringlooplandbouw
 • De impact van de oorlog in Oekraïne op de varkenshouderij

Praktische informatie

 • De kosten van deze cursus zijn €715,- per persoon, inclusief materialen, lunch, koffie/thee.
 • Voor deze cursus hebben we plek voor 15 tot 25 deelnemers.
 • Op basis van aanwezigheid ontvang je na afloop een certificaat.
 • 6.5 Acceditatiepunten PE-Veterinair (2022)

Inschrijven/meer informatie: KLIK HIER