Kennispartnerbericht van Speerstra

Choline voeren vóór afkalven heeft positief effect op kalveren

Onderzoek van de Universiteit van Florida laat een verband zien tussen het voeren van choline vóór afkalven en de gezondheid en prestaties van kalveren1.

Opname van ReaShure, pensbestendige choline, door de moeder tijdens de late dracht had een positief effect op de groei en overlevingskansen van vaarskalveren gedurende de eerste vier levensweken. Dat effect werd nog versterkt door biest te voeren van moeders die ReaShure kregen.

Snellere groei

Onderstaande tabel laat zien dat kalveren die via de baarmoeder extra choline kregen, 0,045 kg / dag, sneller groeiden vanaf de geboorte tot het afkalven, ondanks identieke voeding en behandeling na het afkalven.

EFFECT VAN REASHURE® VERSTREKKEN AAN VAARZEN VOOR AFKALVEN OP DE GROEI VAN HUN VAARSKALVEREN
Leeftijd Controle ReaShure
Geboorte, kg 40,4 38,3*
2 maanden (spenen), kg 76,7 77,6
12 maanden, kg 322,2 335,3**
Na afkalven, kg 534,0 570,0**
*Effect van ReaShure. **Effect van ReaShure.

Gezondere start

Uit het onderzoek blijkt verder dat de kalveren die via de baarmoeder extra choline kregen, een lagere koorts incidentie hadden (31,3% versus 57,7%) gedurende de eerste 21 dagen van hun leven. En een hogere droge stof opname (combinatie van melkvervanger en startervoer).

Vaarskalveren die biest kregen van koeien die in de late dracht choline kregen, ongeacht de blootstelling in de baarmoeder, hadden een bovendien efficiëntere opname van immunoglobulinen (IgG) en hadden hogere IgG- en plasma eiwitgehalten in het serum (indicatoren van passieve immuniteit).

Wat is choline?

Choline is een B-vitamine en is essentieel voor veel lichaamsfuncties bij zowel mens als dier. Choline wordt door het lichaam geproduceerd, maar niet in adequate hoeveelheden.

Mensen en de meeste dieren nemen de benodigde hoeveelheid choline op via voeding. Bij koeien en andere herkauwers werkt dit niet. Choline wordt vrijwel volledig afgebroken in de pens.

ReaShure is een met plantaardig vet gecoate choline chloride. Door de coating is de choline pensbestendig en komt het pas beschikbaar in de darm, waar het kan worden opgenomen in het bloed.

Neem voor meer informatie over ReaShure vrijblijvend contact op met Speerstra Feed Ingredients via tel. 0514-569001 / mail@speerstra.com of bezoek onze website https://speerstra.com/producten/reashure.

1 Zenobi et al., 2018 J. Dairy Sci. 101 (Suppl. 2): 334, Zenobi et al., J. Dairy Sci. 101(Suppl. 2): ii, Zenobi et al., 2018 ADSA, Late-Breaking Original Research, #LB5

Speerstra
Over Speerstra
Speerstra Feed Ingredients BV is een internationale handelsonderneming en importeur van hoogwaardige ingrediënten voor de diervoedersector. In samenwerking met afnemers, leveranciers en onderzoeksinstituten ontwikkelen wij innovatieve productconcepten.