Kennispartnerbericht van Speerstra

De waarde van een lagere Kation Anion Balans

Tijdens de kritieke transitieperiode is het van uiterst belang de koe van voldoende energie en calcium te voorzien om melkziekte/ slepende melkziekte te voorkomen. Het verlagen van de Kation-Anion Balans in het rantsoen kan de koe hierbij ondersteunen.

De calciumstofwisseling voor het afkalven

In principe heeft de koe twee mogelijkheden om de extra calcium te verkrijgen die nodig is voor de biestproductie na het afkalven.

1. Via het voer

In de praktijk nemen koeien in de droogstand vaak meer calcium op, dan de behoefte. Hierdoor wordt er slechts een klein deel geabsorbeerd via de darmwand. Het absorptiemechanisme wordt “lui” en is niet in staat na afkalven snel extra calcium op te nemen.

Advies: Beperk Ca in droogstandsrantsoen en zorg dat de koeien minimaal 3 weken voor het afkalven aan het ruwvoer van de melkkoeien kunnen wennen. Na het afkalven moeten de koeien in het totale rantsoen minimaal 100 gram Ca per dag krijgen.

2. Mobilisatie uit de botten

Door de sterk verhoogde calcium behoefte na afkalven, daalt het calcium gehalte in de bloedspiegel en wordt via het Para-Thyroid hormoon (PTH) calcium mobilisatie uit de botten geactiveerd.

Advies: Activeer de calciummobilisatie uit de botten voor het afkalven door de Kation-Anion Balans in het rantsoen te verlagen.

Hoe werkt de KAB?

De Kation- Anion Balans (KAB) is het verschil tussen de positieve elementen (Natrium & Kalium) en de negatieve elementen (Zwavel & Chloor) in het rantsoen. In de USA wordt de KAB ook wel DCAD genoemd: Dietary Cation Anion Difference.

Onder Nederlandse omstandigheden is de KAB meestal vrij hoog (200 tot 500 milli-equivalenten (mEq) per kg droge stof), door de hoge Kalium- gehalten in de graskuil. Door Speerstra DCAD Mix, speciaal gecoate anionische/zure zouten met een KAB van -12.700 mEq per kg, toe te voegen aan het rantsoen wordt de KAB verlaagd. Om het verschil te compenseren, gaat de koe meer Ca via de urine uitscheiden.

In figuur 1 ziet u de calcium concentratie (mmol/liter) en de pH van de urine voor de controlegroep en de proefgroep met 500 gram Speerstra DCAD Mix.

Uitgaande van een droogstaande koe die circa 14,5 liter urine produceert (van Moselet al,1993), betekenen de resultaten in figuur 1 dat de controlekoeien 0,8 gram en de proefkoeien 8,3 gram calcium per dag uitscheiden.

Als direct na het afkalven de verstrekking van DCAD Mix wordt stopgezet, heeft de koe 7,5 gram calcium direct beschikbaar. Dit is voldoende voor circa 4 liter biest .

Speerstra
Over Speerstra
Speerstra Feed Ingredients BV is een internationale handelsonderneming en importeur van hoogwaardige ingrediënten voor de diervoedersector. In samenwerking met afnemers, leveranciers en onderzoeksinstituten ontwikkelen wij innovatieve productconcepten.