Kennispartnerbericht van Hipra

Europese registratie voor vaccincombinatie ® Parvo + Unistrain® PRRS van Hipra

Op het Europese symposium van het Porcine Health Management (ESPHM) in Nantes, dat april jongstleden plaatsvond, presenteerde Hipra de nieuwe vaccincombinatie, Eryseng® Parvo + Unistrain® PRRS, de eerste keus voor gelten.

Het is een nieuwe combinatie van twee vaccins die op grote schaal gebruikt worden bij de aanpak van reproductieziektes. Eryseng® Parvo + Unistrain® PRRS is onlangs geregistreerd in Europa.

Drievoudige bescherming

De gecombineerde toediening van Eryseng® Parvo + Unistrain® PRRS biedt een drievoudige bescherming tegen vlekziekte, PPV en PRRS. Het vaccin zorgt voor een hoog niveau van veiligheid en werkzaamheid gelijkwaardig aan de werking van de twee vaccins afzonderlijk. Ondanks het mengen van de vaccins blijft de werking van het levende vaccin tegen PRRS gewaarborgd.
De nieuwe combinatie zorgt ervoor dat het aantal te geven injecties aan zeugen wordt verminderd. Daardoor wordt de werkdruk van werknemers verlaagd en wordt het welzijn van de dieren verbeterd wat uiteindelijk ten goede komt aan de productiviteit van de bedrijven.

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een diergeneeskundig farmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor de wereldwijde diergezondheid.