Kennispartnerbericht van Hipra

Grip op PRRS: Kernpunten voor aanpak van PRRSV

Klik hier voor Nederlands gesproken filmpjes over de praktische aanpak van PRRS

Na meer dan 25 jaar is PRRS nog steeds één van de belangrijkste ziekten in de varkenshouderij, met grote verliezen tot gevolg. Om te begrijpen hoe het PRRS-virus zich gedraagt en om hier grip op te krijgen worden 4 belangrijke pilaren onderscheiden.
PRRS-Hipra
Eén van de problemen in de aanpak van PRRSV op dit moment is de grote genetische variatie tussen de verschillende stammen. Dit betekent dat kruis-immuniteit vrijwel nooit volledig is. Daarom is het in de aanpak van PRRSV als eerste belangrijk om te achterhalen waar de infectie vandaan komt. In andere woorden: is er sprake van een homologe of een heterologe infectie. Een bedrijfsstam die al enige tijd op het bedrijf circuleert, wordt een homologe stam genoemd. Een heterologe stam daarentegen is een virusstam die nog niet eerder op het bedrijf is gevonden en dus ook andere genetische eigenschappen heeft. Bovenstaande is van belang omdat niet gekend is in hoeverre de immuniteit tegenover een homologe stam in staat is om bescherming te bieden tegen een nieuwe heterologe infectie. Aldus is een breed spectrum van maatregelen noodzakelijk om de betreffende bedrijven “stabiel” te krijgen en te houden.

Het succesvol onder controle krijgen van PRRS berust op het combineren van de volgende strategieën:

Monitoring, waardoor het mogelijk wordt om niet alleen de ziekte te diagnosticeren, maar ook de status van alle diergroepen op het bedrijf te kennen. Bovendien krijgen we inzicht in de leeftijd waarop de dieren geïnfecteerd raken en hoe de spreiding van het virus op het bedrijf plaatsvindt.

Bioveiligheid bestaat uit maatregelen die voorkomen dat een nieuwe heterologe stam op het bedrijf binnenkomt (externe bioveiligheid) EN maatregelen om de circulatie van een homologe stam op het bedrijf te minimaliseren (interne bioveiligheid).

Het is belangrijk om kennis te hebben van het bedrijfsmanagement, om een inschatting te kunnen maken waar risico’s liggen met betrekking tot de aanpak van PRRSV. Protocollen voor adaptatie en introductie van fokgelten behoren tot de belangrijkste punten voor de aanpak van PRRSV. Introductie van nieuwe gelten is één van de meest voorkomende manier om een nieuwe PRRSVstam op het bedrijf te introduceren en daarmee één van de belangrijkste oorzaken van het uit balans raken van de PRRSV situatie op bedrijven.

Tenslotte is actieve immunisatie van de dieren belangrijk om de ernst van de ziekte en ook de mate van virusuitscheiding van geïnfecteerde dieren te beperken. Hiermee wordt de infectiedruk op de bedrijven lager en daarmee ook de viruscirculatie.

Al met al is het dus erg belangrijk om een volledig overzicht te hebben van de PRRS situatie op het varkensbedrijf. Alleen dan wordt het mogelijk om de juiste maatregelen te nemen om de ziekte met succes te controleren.

Op de site PRRScontrol.com zijn verschillende Nederlands gesproken filmpjes te bekijken over de praktische aanpak van PRRS

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een diergeneeskundig farmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor de wereldwijde diergezondheid.