Kennispartnerbericht van Hipra

Het microbioom bij biggen is van levensbelang!

Het microbioom is een complex samenspel van micro-organismen in het darmkanaal. Er wordt in de huidige tijd steeds meer ontdekt, hoe groot de rol van dit microbioom is bij de gezondheid en de ontwikkeling van biggen. Het heeft een directe invloed op de spijsvertering, maar ook op de immuniteit en de algehele groei. Echter, verstoringen in het microbioom kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, waarbij bepaalde bacteriën, zoals streptokokken, een specifieke uitdaging vormen.

De samenstelling

Het microbioom bij biggen bestaat uit een zeer diverse samenstelling van bacteriën, maar ook  virussen, schimmels en andere micro-organismen, die in symbiose leven met de gastheer. Dit microbioom speelt een cruciale rol bij de spijsvertering, de opname van voedingsstoffen, de ontwikkeling van het immuunsysteem en de bescherming tegen ziekteverwekkers. Verstoringen in het microbioom zorgen voor uiteenlopende problemen, waardoor de gezondheid onder druk komt te staan en ziekteverwekkers, die normaal symbiotisch samenleven met een dier, nu ineens wel problemen kunnen veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor streptokokken.

Mechanisme verstoring

Door verschuivingen van de bacteriën, die voorkomen in het microbioom, kan er een veranderende omgeving ontstaan in het darmlumen met een verschuiving van bijvoorbeeld de hoeveelheid lactaat, waardoor de pH en de hoeveelheid boterzuur in de darm daalt. Dit kan resulteren in ontstekingen in de darmwand, waardoor het epitheel beschadigt en de tight junctions tussen de epitheelcellen loslaten. Een intacte epitheellaag met functionerende tight junctions is essentieel voor een goede (darm)gezondheid. Zonder deze bescherming, kunnen allerlei pathogenen die normaal aanwezig kunnen zijn in het darmlumen, makkelijk naar binnen migreren en andere organen aantasten.

Ziekte uitbraken

Na het spenen zijn meer streptokokken in het darmlumen aanwezig, dan voor het spenen (1). Aangenomen wordt nu, dat streptokokken via de hierboven genoemde darmbeschadigingen binnendringen in het lichaam en infecties veroorzaken in verschillende organen, zoals de luchtwegen, het hart en de gewrichten. Dit resulteert in aanzienlijke gezondheidsproblemen en economische verliezen. Vorig jaar is er een poster op het ESPHM gepresenteerd, waaruit een vermindering van mortaliteit ten gevolge van streptokokken bleek, na vaccinatie tegen E. coli (2). Dit zou mogelijk wijzen, op een betere darmgezondheid, waardoor streptokokken minder kunnen binnendringen. Over dit mechanisme is nog zeer weinig wetenschappelijk aangetoond, hiervoor is echt meer onderzoek nodig.

Samenvattend

Het microbioom speelt een vitale rol bij de gezondheid en de ontwikkeling van biggen. Verstoringen in het microbioom kunnen aanzienlijke gezondheidsproblemen veroorzaken. Voor het bereiken van een goede darmgezondheid, moet alles in een biggenleven kloppen. De zeugen moeten gezond zijn en goede biest produceren, die de biggen vervolgens goed op kunnen nemen. Het voerschema en de voersamenstelling is van groot belang voor een goede opbouw van het microbioom. De omgeving moet schoon zijn en het klimaat goed aangepast. Ook is het van belang, de stress tot een minimum te beperken. Als alles gladjes verloopt en er een goede balans is in het microbioom, is de kans op ziektes via de darmen minimaal.

Neem voor meer informatie over vaccinatie tegen streptokokken contact op met één van onze specialisten; Maartje Wilhelm +31 6 8264 5058, Josine Beek +31 6 8299 1395 of Eric van Esch +31 6 1431 0007.

 

Bronvermelding:

(1) Frese et al; Diet shapes the gut microbiome of pigs during nursing and weaning

(2) De Jong et al; Comparison of two E. coli vaccines and their effects on a farm with clinical problems of S. suis

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een diergeneeskundig farmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor de wereldwijde diergezondheid.