Kennispartnerbericht van Hipra

IBR bestrijding in een stroomversnelling?

Vanaf 1 april 2016 tot 31 december 2016 is er een subsidie regeling van kracht op enkele onderzoeken, die gericht zijn op IBR,BVD en mastitis/antibiotica gebruik. Hiertoe is 3 miljoen Euro beschikbaar gesteld uit het Europese steunpakket voor de rundveehouderij (bron: ZuivelNL). Het doel van deze maatregelen is om veehouders aan te zetten tot IBR/BVD bestrijding waardoor een gezondere veestapel ontstaat.

Plan van aanpak IBR

IBR bestrijding in Nederland zal dus de komende tijd een extra boost moeten krijgen. In de eerste fase van de IBR bestrijding is het soms niet mogelijk om bedrijven in een keer vrij te maken door middel van de afvoer van positieve dieren, omdat er gewoonweg te veel dieren afgevoerd zouden moeten worden. Een normale stap is dan om over te gaan op vaccinatie om er op die manier voor te zorgen, dat er minder snel nieuwe dieren geïnfecteerd worden. Door natuurlijke selectie in combinatie met vaccinatie zullen er dan steeds minder positieve dieren overblijven. Anderzijds kunnen IBR vrije bedrijven zich beschermen bij een nieuwe infectie op het bedrijf.
In landen waar een officiële aanpak van IBR geldt, is er een verplichting om 2x per jaar te vaccineren. Intensieve vaccinatie programma’s voorkomen een schijnveiligheid waarbij er geen klinische symptomen zijn, maar waar virus nog wel aanwezig is en zich over een bedrijf kan verspreiden.
Hipra

Combi monitoren en vaccineren

HIPRA biedt de mogelijkheid om, gekoppeld aan vaccinatie, een idee te krijgen van de IBR status op een bedrijf. Door middel van regelmatig tankmelkonderzoek krijgen we een inzicht van de seroprevalentie van gE in de tank. Hiermee kunnen we een indicatie geven waar de veehouder aan toe is met betrekking tot de bestrijding van IBR. Voor laagpositieve bedrijven kan dit een aanzet zijn naar een IBR vrij-status. Het tankmelkonderzoek van HIRPA detecteert IBR gE antistoffen vanaf een seroprevalentie van 4%. Deze tankmelkonderzoeken zullen worden aangeboden via de dierenartsenpraktijken.

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een diergeneeskundig farmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor de wereldwijde diergezondheid.