Kennispartnerbericht van Hipra

PRRS aanpakken? Makkelijker gezegd dan gedaan

Goede bioveiligheid is cruciaal op een varkensbedrijf. Er zijn veel verschillende factoren die een rol spelen bij de insleep en de verspreiding van ziekten. Een juiste beoordeling van de bioveiligheidsmaatregelen stelt u in staat de kritieke punten te leren kennen die verbeterd moeten worden, om zo de bioveiligheid op uw bedrijf te verhogen.

Het is alom bekend dat bioveiligheid belangrijk is om ziekten, zoals PRRS aan te pakken. Maar de vraag is: HOE dan? Om u hierbij te ondersteunen heeft HIPRA een bioveiligheid poster ontwikkeld. Op deze poster staat schematisch weergegeven wat de relevante onderdelen zijn van het bioveiligheidsplan. Tevens kan er op de poster aangegeven worden of, en wanneer deze besproken zijn met uw adviseurs. De specifieke onderdelen worden ook uitvoerig beschreven in de brochure ‘zelfbeoordeling van de interne en externe biosecurity-maatregelen op het varkensbedrijf’. Om stabiliteit van de reeds bestaande maatregelen te kunnen beoordelen en nieuwe werkwijzen te kunnen implementeren en evalueren is het noodzakelijk om de beoordeling op regelmatige basis (om de 6-12 maanden) uit te voeren.

Interne- en externe bioveiligheid

Bioveiligheid wordt opgedeeld in interne en externe bioveiligheid.

INTERNE BIOVEILIGHEID zijn de werkwijzen en methodes die toegepast worden binnen het bedrijf, met als doel de verspreiding van ziekteverwekkers tussen de dieren op hetzelfde bedrijf te minimaliseren.

EXTERNE BIOVEILIGHEID zijn alle maatregelen, voorschriften en procedures die genomen worden buiten het bedrijf, om de insleep van ziekteverwekkers te voorkomen.

Meer informatie over PRRS controle

Nieuwsgierig naar wetenwaardigheden over PRRS aanpakken op het bedrijf? Meld u hier aan voor ‘Let’s talk about’. Dan ontvangt u de komende weken meer informatie over de specifieke aandachtspunten om PRRS onder controle te krijgen.

U kunt ook contact opnemen met een van onze varkensdierenartsen; Maartje Wilhelm, Herman Prüst +31 6 1431 0007, Theo Vercammen + 31 6 3024 9632 of Denise Meijer + 31 6 8215 8554

Geïnteresseerd in het naaldloos vaccineren tegen PRRS kijk op naaldloosvaccineren.nl

Meepraten over hoe bij varkens PRRS onder controle te krijgen? Ga naar Facebook

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een diergeneeskundig farmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor de wereldwijde diergezondheid.