Kennispartnerbericht van Hipra

Serumprofielen: Interpretatie en voorbeelden uit de bedrijfsprofielen – deel 3

Onderstaand worden een aantal serumprofielen besproken zoals we die in de praktijk regelmatig tegenkomen.

Hieronder staat de algemene uitleg bij de grafieken:
Bovenste grafiek: Titers voor PRRS per getapt dier. Boven de 20 is een positieve titer. Boven de 100 betekent een veldinfectie met PRRS.
Middelste grafiek:Het percentage dieren per diergroep met een positieve titer (hier >20) wordt vermeld.
Onderste grafiek: Gemiddelde van de titers per diergroep is bereken.

Voorbeeld 1 Klacht van varkenshouder, hoesten en slome biggen in de opfok op 6-8 weken leeftijd. Het serumprofiel is getapt. Hierbij de uitslag voor PRRS, de uitslag laat 3 grafieken zien.
Voorbeeld 1
Klacht van varkenshouder, hoesten en slome biggen in de opfok op 6-8 weken leeftijd. Het serumprofiel is getapt. Hierbij de uitslag voor PRRS, de uitslag laat 3 grafieken zien.

Interpretatie voorbeeld 1:

Alleen de grafieken voor PRRS worden getoond. Uit het serumprofiel bleek dat andere ziekten geen rol speelden.
Zeugen; wisselende lage en zeer hoge titers voor PRRS. Kortgeleden is een veldinfectie door de koppel gegaan. Nog niet alle dieren hebben hoge titers.
Biggen, dalende maternale titers tot 7 weken. Een stijging op 10 weken, dit is van een infectie circa 3-4 weken eerder. Dit klopt ook met de klacht op het bedrijf. Hoesten en sloom rond 6-8 weken.
Vleesvarkens, alle dieren zijn geïnfecteerd geweest.
→ Op dit bedrijf worden nu de zeugen 4 maal per jaar gevaccineerd en de biggen gedurende 6 maanden. Dan zal er geëvalueerd worden.

Voorbeeld 2: Verloop PRRS in een bedrijf.
Voorbeeld 2:
Verloop PRRS in een bedrijf.

Interpretatie en advies voorbeeld 2:

Zeugen; hoge titers >100 wat duidt op een veldinfectie
Biggen; een stijging van de titers op 7 weken leeftijd. Deze biggen zijn waarschijnlijk al geïnfecteerd in de kraamstal, nl. 3-4 weken voor de titerstijging. Ga in ieder geval de zeugen PRRS vaccineren. Als besloten wordt de biggen ook te vaccineren let dan op het vaccinatiemoment want dit zou voor het infectiemoment moeten gebeuren. Als de biggen geïnfecteerd zijn op moment van vaccinatie vertonen ze teveel ziekteverschijnselen.

Voorbeeld 3: Verloop van Mycoplasma hyopneumoniae op een bedrijf. Klacht gelten onvoldoende productie, af en toe hoest. Mycoplasma vaccin bij de biggen is net aangepast en gaat beter.
Voorbeeld 3:
Verloop van Mycoplasma hyopneumoniae op een bedrijf.
Klacht gelten onvoldoende productie, af en toe hoest. Mycoplasma vaccin bij de biggen is net aangepast en gaat beter.

Interpretatie en advies voorbeeld 3:

Opfokgelten worden met weinig Mycoplasma bescherming (lage titers) aan de zeugen toegevoegd. Daar lopen ze een infectie op, zodat de gelten in de loop van de tijd positief worden. De gelten scheiden min. 200 dagen na infectie Mycoplasma uit in het kraamhok en infecteren biggen op zeer jonge leeftijd. Dit kan gebeuren voor de Mycoplasma vaccinatie bij de biggen bescherming geeft. Een enkele big is dan al positief op 10 weken leeftijd. Langzaam gaat de Myocoplasma door de vleesvarkensstal, zodat de dieren positief worden en bij een minder langwerkend Mycoplasma vaccin aan het eind van de mestperiode longafwijkingen kan geven. De adaptatie van de gelten zou beter moeten. Vaccineer de gelten een maand voor toevoegen aan de koppel en nogmaals einde dracht. Eventueel de hele zeugenstapel 2 x door vaccineren.
Lees ook deel 2 over Serumprofielen >>
Lees ook deel 1 over Serumprofielen >>

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een diergeneeskundig farmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor de wereldwijde diergezondheid.