Kennispartnerbericht van SenseHub

‘Tijdig bij zieke koe’

‘Tijdig bij een zieke koe komen, die nog goed te behandelen is, waardoor gedwongen afvoer van het dier kan worden voorkomen.’ Daar kan het monitoringsysteem SenseHub onder andere voor zorgen, zegt dierenarts Michael Van Looveren van Dierenartsenpraktijk Mervet in Merksplas, Vlaanderen.

Michael Van Looveren begeleidt een aantal melkveehouders die gebruik maken van SenseHub, onder wie Dries en Leo Van Looveren (de dierenarts en veehouders zijn geen familie van elkaar) in Rijkevorsel. Melkveebedrijf Van Looveren wil bovengemiddeld presteren. Om dat te realiseren misten de veehouders een paar ogen in de stal om de koeien in de gaten te houden. ‘Met het monitoringsysteem SenseHub hebben we nu die extra paar ogen, 24 uur per dag. Daardoor zijn we snel bij de koeien waar wat mee aan de hand is’, vertelt Dries Van Looveren die samen met zijn vader een bedrijf runt met ongeveer 400 melkkoeien en 250 stuks jongvee. De gemiddelde jaarproductie per koe is circa 11.000 liter. Personeel melkt de koeien driemaal per dag in een 2×16-stands melkstal.

Met SenseHub zie je als dierenarts in één oogopslag wat de attentiekoeien zijn en de relevante parameters met betrekking tot een koe. (De getoonde gegevens zijn niet afkomstig van het bedrijf van Van Looveren.)

Gezondheidsindex

SenseHub monitort de koeien van de familie Van Looveren continu met een responder aan de halsband. Het systeem meet onder andere de activiteit, herkauwactiviteit en vreettijd van de koeien. De verzamelde data geven inzicht in onder meer de gezondheid en het welzijn van de koeien. De data worden realtime verstuurd en omgezet in een gezondheidsindex voor elke koe en voor groepen koeien. De gezondheidsindex wordt uitgedrukt in een getal dat concreet een beeld geeft van de gezondheid van een koe. De index is eenvoudig af te lezen op een pc, tablet of smartphone. ‘Zeker in het begin kan de dierenarts de melkveehouder helpen met het interpreteren van de indexen, tijdbalken en meldingen’, weet dierenarts Van Looveren. ‘Als de veehouder bekend is geraakt met het systeem, kan hij of zij op basis van een afgesproken behandelplan zelf een behandeling opstarten. SenseHub geeft gedegen achtergrondinformatie op basis waarvan de veehouder snel kan beslissen om een dierenarts in te schakelen. Zo neemt het systeem een drempel voor de veehouder weg. Vervolgens vertelt het monitoringsysteem ook het verhaal van de behandeling: werkt de behandeling die is ingezet?’

Melkveehouder Dries Van Looveren selecteert een koe uit als de gezondheidsindex van het dier onder de 80 komt. Hij probeert te achterhalen wat er aan de hand is en behandelt de koe als dat nodig is, eerst bijvoorbeeld met een NSAID. Bij de verse koeien kijkt Van Looveren strenger: komt een verse koe in de index onder de 95, dan controleert hij de temperatuur en de mest en meet hij de ketonlichamen. ‘Als ik niet weet wat er met een koe aan de hand is, bel ik de dierenarts.’ Alleen de koeien waarbij het systeem afwijkingen constateert, hoeven te worden uitgeselecteerd en bekeken. ‘Dat zorgt voor een efficiënte omgang met de koeien en we vallen zo min mogelijk dieren lastig’, aldus de melkveehouder.

Ook de koeien die tochtig zijn, worden uitgeselecteerd, op basis van de tochtindex van SenseHub. ‘De inseminatie-ratio op ons bedrijf is door het gebruik van SenseHub met 12 procent gestegen.’

Het systeem geeft verder aan wanneer de koeien van Van Looveren last hebben (krijgen) van hittestress op basis van het percentage koeien dat hijgt.

Michael Van Looveren doet bacteriologisch onderzoek van melk in de eigen praktijk.

‘Te laat bij zieke koe komen is heel frustrerend’

Dankzij SenseHub kan de veehouder of dierenarts vroegtijdig ingrijpen, bijvoorbeeld bij ziekte. ‘Te laat bij een zieke koe komen is heel frustrerend voor zowel de veehouder als dierenarts’, vertelt dierenarts Van Looveren. ‘Met het blote oog zie je sommige afwijkingen aan de koeien niet vroeg genoeg. En zeker op een groter bedrijf en als de koeien door personeel worden gemolken, is het moeilijk om alle koeien dagelijks te observeren. SenseHub kijkt als het ware in de koe. Met de gegevens vanuit het monitoringsysteem, klinisch onderzoek van de koe en soms aanvullend bloed- of melkonderzoek, kun je vervolgens op tijd bepalen of en hoe de koe moet worden behandeld.’ Dierenartsenpraktijk Mervet beschikt over apparatuur voor bloedonderzoek en bacteriologisch onderzoek van melk. ‘Door tijdig bij de zieke koe te zijn, kunnen we voorkomen dat het zieker wordt en de melkproductie ver daalt.’ Maar ook is te voorkomen dat een dier zieker wordt; SenseHub draagt dus ook bij aan het welzijn van de koeien.

Gedwongen afvoer tot minimum beperken

Een belangrijk doel dat melkveehouders Dries en Leo Van Looveren samen met hun dierenarts Michael Van Looveren met SenseHub willen bereiken, is het tot een minimum beperken van de gedwongen afvoer van koeien. ‘Voorheen moest een koe nog weleens worden afgevoerd doordat te laat was gestart met behandelen; we waren soms te afwachtend’, vertelt Dries Van Looveren. Met SenseHub zijn we snel bij een zieke koe, kunnen we op tijd beginnen met behandelen en als het nodig is snel de dierenarts erbij roepen.’

Volgens dierenarts Van Looveren kunnen jonge collega-dierenartsen binnen een groepspraktijk meteen op melkveebedrijven met SenseHub aan de slag. ‘Het advies van jongere dierenartsen wordt sneller geaccepteerd door veehouders dankzij de onderliggende data vanuit het monitoringsysteem. Patiëntenwissel is ook makkelijker bij gebruik van SenseHub door de opvolging van de zieke koe met het systeem. Verder verlaagt het monitoringsysteem het aantal spoedgevallen, wat leidt tot meer planbare zorg voor de dierenarts en een beter rendement voor de veehouder.’

Dit product is niet bedoeld om een ziekte bij dieren te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Voor de diagnose, behandeling, genezing of preventie van ziekten bij dieren moet u uw dierenarts raadplegen. De nauwkeurigheid van de gegevens die via dit product worden verzameld en voorgesteld zijn niet bedoeld om overeen te komen met die van medische apparaten of wetenschappelijke meetsystemen.

SenseHub is een product van MSD Animal Health.

SenseHub
Over SenseHub
SenseHub is wereldleider in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en leveren van oplossingen voor het monitoren van dieren.