Kennispartnerbericht van Hipra

Uiergezondheidsdiagnostiek; met de Uddercheck® een betrouwbaar overzicht op bedrijfsniveau!

Naamloos
Elk melkveebedrijf heeft er mee te maken; uiergezondheidsproblemen. Voor het ene bedrijf uit dit zich in koeien met ernstige uierontstekingen, het andere bedrijf heeft meer problemen met een te hoog tankcelgetal. Om te weten welke bacteriën de problemen veroorzaken is diagnostiek van belang, maar voor veel veehouders is het insturen van melkmonsters nog geen dagelijkse kost. Lees hier meer welke testmethode betrouwbaar op elk bedrijf kan worden ingezet!
Hipra biedt sinds enkele jaren voor melkveebedrijven de Uddercheck® aan. Hierbij worden door middel van PCR een tankmelkmonster en een gepoold mastitis monster onderzocht op de 5 meest voorkomende mastitis kiemen, te weten Streptococcus uberis, E. coli, Stafylococcus aureus, CNS en coliformen (waar ook de Klebsiella onder valt).
Toename van omgevingsgebonden kiemen als E. coli en Streptococcus uberis
In de periode van 2013 tot nu zijn bij Hipra van meer dan 920 melkveebedrijven uit Nederland en België melkmonsters ingestuurd voor onderzoek met de Uddercheck®. In onderstaande grafiek is zichtbaar in welke percentages de mastitis kiemen voorkwamen. De uitslagen van de tankmelk en de mastitispool zijn hierbij gecombineerd.
Hipra-adver-1912
Wat opvalt is dat de Coagulase negatieve Stafylococcen (CNS) in bijna alle monsters zijn aangetoond. De reden hiervoor is dat deze mastitiskiem uit een grote groep bacteriën bestaat waarvan een groot deel uit niet pathogene, koe eigen, bacteriën bestaat. Daarnaast zien we dat E. coli een tweede plek inneemt en gemiddeld in 63% van de monsters werd aangetoond. Bij de Streptococcus uberis zien we een stijgende trend wat betreft prevalentie tot 51% in 2017, iets wat ook in de praktijk duidelijk wordt waargenomen. Het aandeel van Stafylococcus aureus neemt met gemiddeld 29% een derde plek in, hoewel het wat aandeel betreft een dalende trend laat zien. Hoewel Klebsiella met gemiddeld 13% geen groot aandeel inneemt zijn de verschijnselen van deze bacterie vaak ernstig. De prevalentie van Klebsiella binnen een bedrijf en de gevolgen van deze lastige bacterie zijn in de regel groot.

Wat kan ik met de uitslag?

Wanneer de uitslag bekend is ontvangt u als dierenarts de uitslag zodat u deze zelf met uw veehouder kunt bespreken. Aan de hand hiervan kan worden bekeken welke maatregelen het meest positieve effect kunnen hebben op de uiergezondheid op het betreffende bedrijf. Zo blijft u de beste gesprekspartner op het gebied van uiergezondheid! Voordeel van deze PCR test is dat ook dode kiemen kunnen worden aangetoond en dat door de uitslag van het tankmelkmonster naast de mastitis pool te leggen een goed bedrijfsoverzicht wordt weer gegeven. Er kan geen Antibiogram of individueel BO worden aangevraagd in het laboratorium van Hipra. De individuele monsters kunnen uiteraard wel gelijktijdig worden ingezet in een ander laboratorium om bijvoorbeeld een ABG te bepalen.
Hipra-adver-1912-3
De Uddercheck®, simpel uitvoerbaar en een betrouwbare uitslag!
Hipra biedt de Uddercheck® kosteloos aan. Bij deze vorm van diagnostiek worden een tankmelkmonster en een monster van meerdere mastitis koeien tezamen (de mastitis pool) ingestuurd. Beide melkmonsters worden onderzocht op de meest voorkomende mastitis kiemen; Streptococcus uberis, E. coli, Stafylococcus aureus, CNS en coliformen. Voor het mastitis monster kunnen zowel melkmonsters van hoog celgetal koeien als melkmonsters van koeien met een klinische uierontsteking worden ingestuurd. Nadat een veehouder de monsters heeft ingeleverd bij u op de praktijk kunnen de mastitis monsters worden gemengd tot de mastitispool. Vervolgens kan op het speciale FTA kaartje een tankmelkmonster en het gepoolde mastitis monster worden ingeleverd. Het laboratorium van Hipra in Spanje onderzoekt beide monsters middels PCR. Hierdoor is de test erg betrouwbaar en spelen beperkingen, die er bij een gewone kweek kunnen zijn (bijvoorbeeld geen groei of vervuiling), een minder grote rol.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de UDDERCHECK®? Neem dan contact op met uw Hipra contactpersoon.

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een diergeneeskundig farmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor de wereldwijde diergezondheid.