Kennispartnerbericht van Hipra

Vaccineren tegen C. abortus – veldervaring

Vier jaar geleden zijn René Ungersma en Jaap Tempel ‘Schapenhouderij ’t Hogeland’ gestart in het Groningse Winsum. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een bedrijf met zo’n 870 fokooien en wordt er gedacht aan uitbreiding naar 1000 fokooien. De kudde bestaat uit Texelaars, Swifters, Suffolk schapen en kruisingen hiervan.

In 2019 en 2020 werden op dit bedrijf ineens veel verwerpers en doodgeboorten geconstateerd. Na onderzoek bleek Chlamydia abortus de oorzaak van deze problemen te zijn. Om te voorkomen dat men in het lammerseizoen van 2021 wederom hiermee geconfronteerd zou worden is er, voor aanvang van het dekseizoen, gestart met het vaccineren tegen Chlamydia abortus.

Resultaten

In het lammerseizoen van 2019 hebben we minstens 40 verwerpers gehad. Ook zagen we veel doodgeboren lammeren. Dit was enorm frustrerend. Na vaccinatie zien we nog wel eens een verwerper, maar dit is niks vergeleken met de problemen die we hadden in 2019. In het afgelopen lammerseizoen (2021) hebben we 6 verwerpers gehad. En het beeld van deze verwerpers was anders dan bij de infectie met Chlamydia abortus”, zeggen René en Jaap.

Vanuit financieel oogpunt is de investering in vaccinatie, volgens beide heren zeker rendabel. De vaccinaties kost hen ongeveer € 2.000,- per jaar. Elk verloren lam kost € 100,-. Dit betekent dat de baten dus veel hoger zijn dan de kosten. Op de vraag of de factoren arbeid en arbeidsvreugde hierin ook een rol spelen, is het antwoord; “Zeker, we vonden die storm aan verwerpers vreselijk en willen zoiets niet nog eens meemaken. Arbeidsvreugde is in die zin veel meer waard, en dat mag wat ons betreft wat kosten.”

Vaccinatie

Het vaccineren vindt plaats in de schuur, waarbij de dieren in kleinere groepen worden onderverdeeld in verschillende hokken. Tijdens de dag van vaccineren krijgen ze meerdere behandelingen. Zo gaan ze ook door het dompelbad en worden ze bekapt. De eerste keer zijn ze de dag na de vaccinatie wat sloom, maar de dag erop is er niks meer aan de hand. Op de vraag of dit als vervelend wordt ervaren, antwoorden zowel René als Jaap dat ze hier niet vreemd van opkijken, gezien het feit dat na toediening van elk ander vaccin hetzelfde beeld wordt gezien. Beiden geven aan zeer tevreden te zijn over het resultaat van vaccinatie en adviseren ook collega schapenhouders te gaan vaccineren, indien deze problemen zich voordoen. Vaccineren verhoogt niet alleen de arbeidsvreugde maar leidt ook tot een beter economisch resultaat!

Benieuwd naar de mogelijkheden van vaccineren tegen abortus op bedrijven bij u in de praktijk?  Of hebt u vragen over de aanpak van abortus? Neem dan contact op met een van onze dierenartsen: Jessica Hartjes, 06-3800 8533 (Nederland), Pauline Athmer (Zuid Nederland), 06-8100 2036, Ruth Meenks (Noord Nederland) 06-1370 2817, Sabine Hoogeveen (West Nederland) 06-8279 0165 of Anne-Lynn Geertshuis (Oost Nederland) 06-2046 9304.

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een diergeneeskundig farmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor de wereldwijde diergezondheid.