NIEUWS


Ophokplicht pluimvee geheel ingetrokken

25 apr 2024

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten de ophokplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel. Aanleiding hiervoor is dat er sinds december 2023 geen uitbraken meer zijn geweest en het aantal besmettingen bij wilde vogels in zowel Nederland als in Europa gering is. […]


Nieuws Duits autovaccin tegen blauwtong per direct van markt gehaald

25 apr 2024

Het Duitse autovaccin tegen blauwtong is per direct van de markt gehaald. Na de eerste testvaccinaties bleken dieren positief te testen op het blauwtongvirus. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het vaccin het blauwtongvirus overgedragen aan de dieren. Het vaccin wordt door de Duitse farmaceut van de markt gehaald. Ook de al geleverde vaccins worden teruggehaald. Afnemers […]


Korte casus: B-cel lymfoom bij een varken

24 apr 2024

Onlangs werd een varken van 10 maanden oud ingestuurd naar GD voor pathologisch onderzoek. Het varken was vermagerd, hoestte, reageerde onvoldoende op behandeling door de dierenarts en is uiteindelijk gestorven. Bij sectie werd een sterke zwelling van lymfeknopen in de buik- en borstholte (15 tot 20 centimeter groot) geconstateerd. Nader immunohistochemisch onderzoek wees uit dat […]


Rundveedierenartsen overwegend positief over koemonitoringsystemen

24 apr 2024

Ruim 90% van de rundveedierenartsen antwoordt met ‘positief’ of ‘zeer positief’ op de vraag hoe men tegen een koemonitoringsysteem aankijkt. Dit blijkt uit het online marktonderzoek dat werd eind 2023 werd gedaan door onderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen in opdracht van MSD Animal Health. Het onderzoek werd gedaan onder 135 Nederlandse en 84 Belgische rundveedierenartsen. […]


Tweejarig onderzoek naar Botulisme van start

24 apr 2024

Royal GD is eind 2023, in opdracht van het ministerie van LNV, gestart met een onderzoek naar de prevalentie en risicofactoren van botulisme-infecties in Nederland. Binnen dit project werkt GD samen met de apotheek van de faculteit Diergeneeskunde en Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). In Nederland krijgen jaarlijks op zo’n 35 bedrijven runderen de ziekte botulisme. […]


Aangeboren hersenafwijkingen bij een BTV-3 geïnfecteerd verworpen kalf

24 apr 2024

Op 18 maart 2024 werd een verworpen kalf ingestuurd naar GD voor pathologisch onderzoek, door een practicus die alert was op aangeboren afwijkingen ten gevolge van het BTV. Het moederdier was op dat moment ongeveer 7 maanden drachtig. In oktober 2023 waren verschijnselen van BT waargenomen op het bedrijf. De verschijnselen in de koppel zijn […]


Vee controleren op antibiotica met een sneltest

24 apr 2024

Controle van het gebruik van antibiotica door boeren gebeurt op dit moment met trage en dure laboratoriumtests. Wageningse wetenschappers ontwikkelen een sneltest die meteen resultaat geeft. Om te controleren of veehouders hun gebruik goed registreren, doen inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) steekproeven. Nu nog toont alleen een dure laboratoriumtest aan of vee […]


Opmerkelijk: aansprakelijkheid bij letsel door dieren

20 apr 2024

In een geval waarbij een dierenarts zijn been brak doordat een stier, na een mislukte poging het dier te verdoven, plotseling opsprong en op zijn rechteronderbeen terechtkwam, is de veehouder aansprakelijk gesteld voor de schade. De veehouder had de dierenarts gevraagd een noodslachting bij een stier uit te voeren. De dierenarts raakte een tijd uit […]