Ondernemen | Paarden

Paardendierenarts voorop in veterinaire kwaliteit

Hoewel dierenartsen werkzaam in de sectoren rundvee, pluimvee en varkens nog flink steggelen over een verplichting om het scholingsprogramma CKRD te koppelen aan de geborgde dierenarts, is dit onderwerp voor de paardendierenarts al een gelopen race. Recent werd de erkende paardendierenarts en de erkende keuringsdierenarts voor paarden gekoppeld aan het CRKD-register.

Verzekeraar claimt

Al in 2001 werd, op verzoek van paarden-verzekeringsmaatschappijen, een start gemaakt met de erkende paardenkeuringsarts. Naast deze verzekeraars kregen ook andere marktpartijen als fokkerijorganisaties, stoeterijen en eigenaren van sportpaarden interesse om het werk aan hun paard te laten verrichten door een erkende paardendierenarts. De eisen die de markt stelde zijn al in 2010 ondergebracht in een reglement keuringsdierenarts voor Paarden. Recent is de koppeling aangebracht tussen de erkende paardendierenarts en het CRKD en ook tussen de erkende keuringsdierenarts paard met het kwaliteitsregister CRKD.

Erkenning is marketingtool

Eric Gostelie, bestuurslid van de Stichting Paard: “Een grote meerderheid van de paardendierenartsen was voor de koppeling tussen hun erkenning en het CRKD. Onze achterban is positief erover.”

Gostelie weet dat het gros van de paardendierenartsen een echte meerwaarde zien in het actueel houden van hun veterinaire kennis. Daarom wordt al jaren op vrijwillige basis actief deelgenomen aan nascholingscursussen. De paardeneigenaren zoeken louter naar een erkende paardendierenarts en daarom is de erkenning in feite ook een marketingtool, vertelt Gostelie.

Intervisie komt

Jurist Frederik Schutte van buro Brabers & Partners en tevens lid van de Stichting Paard vult aan: “Je hoeft als erkend paardendierenarts geen extra punten te behalen voor het CRKD, je bent nu automatisch erkend.” Schutte vertelt dat het CRKD is gestoeld op drie pijlers: werken volgens de richtlijnen van de KNMvD, intervisie en permanente educatie. Als het gaat om de erkende dierenartsen paard werken ze al tijden met de 12 paarden-richtlijnen. En de module educatie is ook al op orde. Alleen aan de module intervisie moet in de praktijk nog gestalte worden gegeven, aldus Schutte. “Deze module staat al op papier maar moet nog in de praktijk worden gebracht.”

Paardendierenarts Peter van Oijen, werkzaam in Veterinair Centrum Someren, heeft zich 15 jaar geleden al sterk gemaakt voor erkenningen als paardendierenarts: “Je mag me best zien als een enorme aanjager voor de erkende paardendierenarts en de erkende paardenkeuringsarts.”
Van Ooijen vertelt dat de erkende paardenartsen al jaren werken met 12 richtlijnen zoals voor droes en pneumonie.

Marktpartijen

Gostelie merkt nog wel op dat erkenningen en kwaliteitseisen afgedwongen moeten worden door een marktpartij of door de overheid: “Als er geen partij is die iets dergelijks van jou als dierenarts vraagt, bestaat er geen motivatie om eraan mee te willen doen.” Wellicht wringt hem op dit punt de schoen in de andere sectoren: welke marktpartijen dwingen het CRKD af bij dierenartsen varken, rund, kalf of pluimvee?

Deel dit bericht: