Bedrijfsnieuws | Nieuws | Zoönosen

Samenwerking Faculteit Diergeneeskunde en Defensie

De faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, de Defensie Gezondheidsorganisatie (DGO) en brigadiergeneraal Arts Johan de Graaf gaan samenwerken. De samenwerking richt zich op het wetenschappelijk terrein van One Health. Dat meldt de KNMvD.
In relatie met Defensie hebben onderwerpen zoals voedselveiligheid, opkomende zoönosen, veterinaire volksgezondheid en controle en interventies ten aanzien van vectoren zoals muggen en teken hierbij de bijzondere aandacht. Maar ook kan worden gedacht aan de diergeneeskunde voor diersoorten die worden gebruikt voor militaire doeleinden.
Voor reserve majoor-dierenarts dr. Joris Wijnker, universitair docent bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de faculteit Diergeneeskunde is deze samenwerkingsovereenkomst de nieuwe basis waarop hij als militair dierenarts gaat functioneren binnen de faculteit. “Deze overeenkomst is het resultaat van jarenlange inspanning om de dierenartsfunctie weer terug te krijgen binnen de Nederlandse krijgsmacht en de onderkenning van het belang om veterinaire expertise beschikbaar te hebben ten behoeve van het werk van de militair”, zegt Wijnker.