Diergeneesmiddelen | Nieuws | Paarden | Pluimvee | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens

Dierenartsen bieden uitgestoken hand richting humane artsen

“Huisartsen kunnen profiteren van de ervaringen die dierenartsen hebben in het inzichtelijk maken van de antibioticatoepassing op dierenartsniveau en bedrijfsniveau. Eerder zagen wij een vermanende vinger vanuit de humane geneeskunde richting diergeneeskunde, wij bieden een uitgestoken hand”. Dat zegt voorzitter Dirk Willink van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).
Op 10 februari organiseert Nederland in Amsterdam een conferentie over resistentie tegen antibiotica. Voor de conferentie zijn alle EU-ministers van zowel Volksgezondheid als Landbouw uitgenodigd. Centraal staat de noodzaak van een aanpak volgens de One Health-gedachte: een gezamenlijke aanpak op het gebied van gezondheidszorg, milieu en landbouw.
De KNMvD is van mening dat de inspanningen van Nederlandse dierenartsen op het gebied van vermindering van antibioticagebruik in de afgelopen jaren als voorbeeld kunnen dienen. Willink: “Nederlandse dierenartsen zorgen niet alleen voor gezonde dieren. Zij staan voor de gezondheid van mens én dier: diergezondheid, volksgezondheid, voedselveiligheid en dierwelzijn.”

Stopt niet bij de grens

Volgens Willink is het belangrijk dat andere landen de doelstellingen van het ‘Nederlandse model’ omarmen. “Antibioticaresistentie is een grensoverschrijdend, wereldwijd probleem. In de context van open grenzen voor mensen, dieren en voedingsmiddelen is het effect van maatregelen in Nederland beperkt. Antibioticaresistentie stopt niet bij de grens.”