Kennispartnerbericht van Hipra

Andrew Bradley spreekt over uiergezondheid

Op 11-12-13 Januari 2016 organiseerde HIPRA Benelux N.V. drie bijeenkomsten voor rundveedierenartsen over verschillende aspecten van mastitis met de nadruk op omgevingsgebonden bacteriën.  De spreker van deze bijeenkomst was Andrew Bradley, dierenarts en onderzoeker  met  focus op melkkwaliteit en mastitis. In Wells Somerset (UK) heeft hij zijn QMMS  laboratorium. Voor het onderzoek, wat ongeveer de helft van zijn tijd in beslag neemt,  is hij onder andere verbonden met de universiteit van Nothingham.

Deze uiergezondheids middag werd twee keer in Nederland (Zwolle en Tiel)  gehouden en een keer in Vlaanderen (Herentals) met  als  titel “diepstrooisel management en mastitis”. De presentatie van Bradley was opgesplitst in twee onderdelen. In het eerste deel werd het monitoren, het beoordelen en de beheersing van omgevingsgebonden bacteriën besproken. De basis van deze aanpak ligt in de registratie van mastitis gevallen en de beoordeling van alle data, die beschikbaar zijn op een melkveebedrijf. Mastitis gevallen worden grofweg opgedeeld in twee groepen.  Afkomstig uit de droogstand of afkomstig uit de lactatieperiode. In zijn onderzoek heeft Bradley aangetoond, dat een groot aantal mastitis gevallen afkomstig is uit de droogstand en dat deze gevallen tot ver in lactatie voor kunnen komen. Doen de meeste mastitis gevallen zich voor in de eerste maand(en) na afkalven, dan moet de aandacht gericht worden op de droogstands periode.  Monitoring van sub-klinische mastitis gebeurt op grond van celgetal van de individuele koe. Het is altijd van belang om deze data te combineren met de data van de klinische mastitis gevallen, hierdoor kan men beter de oorsprong van de mastitis gevallen achterhalen.

Het tweede onderdeel van de middag “ligboxen en mastitis; Wat zijn de factoren die een rol spelen en hoe zit het met gescheiden mest” ging over recent onderzoek, dat door Bradley gedaan is in samenwerking met QMMS. Het doel van dit onderzoek was om verschillende box materialen met elkaar te vergelijken en inzicht te krijgen in de voor en nadelen van de ligbedden op het gebied van mastitis. Er werden tijdens deze middag een aantal mogelijke verbanden getoond in relatie tot zand, zaagsel en gescheiden mest als ligbed.  Duidelijk werd in ieder geval, dat er nog een verdere verdieping nodig is van alle gegevens uit deze studie om nog betere inzichten te krijgen in mogelijks mastitis gerelateerde zaken.
Powered by:  www.startvac.com

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een diergeneeskundig farmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor de wereldwijde diergezondheid.