Mensen | Nieuws | Paarden | Pluimvee | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens

Directeur dierenartsenorganisatie KNMvD in opspraak

Directeur Bart Smit van dierenartsenorganisatie KNMvD is in opspraak geraakt vanwege zijn nevenfunctie bij het Haagse communicatiebureau Zeilstra &Partners. Verschillende dierenartsen klaagden al langer over het feit dat belangrijke communicatieopdrachten van de KNMvD werden uitbesteed aan het communicatiebureau waar Smit deel van uit maakt. In feite vroeg Smit als directeur van de KNMvD, communicatieadvies bij zijn nevenorganisatie. In hoeverre de KNMvD-directeur hiermee zijn salaris opvijzelde, is nog onduidelijk.

Verwevenheid

Een LinkedIn berichtje begin 2013 meldt dat directeur Smit van de KNMvD partner is geworden van een adviesbureau in Den Haag, Zeilstra en Partners. Uit navraag van vakblad Veearts bij Smit zelf werd duidelijk dat hij deze baan ging uitoefenen naast zijn directeurschap. Een juridische voorganger van Zeilstra en partners, Droge en van Drimmelen, was sedert 2010 het bureau waar de KNMvD gebruik van maakte als het om public affairs adviezen ging. Dit bureau ging in 2012 ter ziele en vervolgens drong directeur Smit er bij zijn partner Foeke Zeilstra op aan om een doorstart te maken met een bureau. In mei 2015 verschijnt een nieuw medium van de KNMvD, Vet Nieuws, een nieuwsbrief in printvorm naar alle leden. Bij bestudering van het colofon blijkt Smit vanuit de KNMvD hoofdredacteur te zijn van dit blad, terwijl hij daarnaast als adviespartner van Zeilstra en Partners bij hetzelfde product is betrokken.

Bestuur akkoord

“Mijn Bestuur was akkoord met mijn nevenfunctie”, vertelt Smit. Toch zit het geheel hem niet lekker. Hoewel, aldus Smit, zijn rol als associate partner bij het Public Affairs bureau Zeilstra en Partners met volle instemming van het Bestuur is verricht, proeft hij dat deze dubbelrol aanleiding is de wenkbrauwen te fronsen.

Terugtrekken

Smit kiest daarom eieren voor zijn geld en naar verluidt heeft hij besloten zijn werkzaamheden als associate partner te stoppen.
Vanaf 2010 heeft Zeilstra en Partners een totaalbedrag van 185.000 euro gedeclareerd aan de KNMvD. Smit werd directeur van de KNMvD in januari 2011.
In het vakblad Veearts van 25 september wordt dieper ingegaan op dit onderwerp.