In de praktijk | Premium | Zoönosen

Ziekenhuis vriendelijker voor patiënt met v-MRSA

De ziekenhuizen in onder meer Tilburg, Den Bosch en Uden wijken af van de landelijke MRSA-richtlijn, waardoor patiënten die v-MRSA bij zich dragen daar veelal niet meer in strikte isolatie hoeven bij opname. Deskundigen infectiepreventie spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en uitvoering van een patiëntvriendelijker beleid.

Dit is een premium artikel.

Om dit te lezen heeft u een Veearts-account nodig. Inloggen