Nieuws | Onderzoek | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens | Zoönosen

'Landbouwhuisdieren lijken niet gevoelig voor coronavirus'

Er zijn geen aanwijzingen dat huis- en landbouwhuisdieren, zoals koeien, varkens en schapen, geïnfecteerd kunnen worden met het coronavirus (SARS-CoV-2) dat momenteel rondwaart. Ook zijn er geen tekenen dat deze dieren een rol spelen bij de verspreiding van het virus en een infectiebron vormen voor mensen. Dat meldt de Universiteit Utrecht.
Door een bericht over een hond in Hongkong die positief getest is op het coronavirus, zijn veel vragen bij diereigenaren ontstaan. Maar het is momenteel onduidelijk of de hond daadwerkelijk besmet is of dat het virus alleen aanwezig was in de neus van de hond door intensief contact met zijn zieke eigenaar. De hond uit Hongkong vertoonde geen bij het virus passende klinische verschijnselen.
Op dit moment worden studies uitgevoerd om de gevoeligheid van huis- en landbouwhuisdieren voor het nieuwe coronavirus op te helderen.

Andere virustypen

Coronavirussen komen bij veel diersoorten voor, maar dat zijn andere types dan SARS-CoV-2. De meeste coronavirussen zijn diersoortspecifiek en niet overdraagbaar tussen verschillende diersoorten of van dier naar mens.
Er zijn vaccins tegen coronavirussen voor verschillende diersoorten beschikbaar, maar die geven geen bescherming tegen SARS-CoV-2. Ook de testen die er zijn om dieren te onderzoeken op coronavirus werken niet voor het virus waarmee nu mensen van over hele wereld besmet raken.