Rundvee | Wet- en regelgeving

Dierenartsen: onwerkbare situatie door verplichte controles melkveebedrijven

Geborgde rundveedierenartsen van 28 dierenartsenpraktijken vinden dat er een onwerkbare situatie is ontstaan door de controles die zij moeten uitvoeren op melkveebedrijven. De dierenartsen hebben daarom een brief gestuurd naar ZuivelNL en de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) die deze controles verplichten. De dierenartsen willen een oplossing waar ze achter kunnen staan en die ze kunnen uitleggen aan hun veehouders.

De geborgde rundveedierenartsen moeten sinds 1 januari 2021 een zeer uitgebreid Bedrijfsgezondheidsplan én een (nieuw ontworpen) Officiële Controle uitvoeren op melkveebedrijven. Deze verplichting komt bovenop het uitvoeren van KoeKompas en KoeAlert, onderdelen van KoeMonitor die zijn opgenomen in de leveringsvoorwaarden van zuivelbedrijven.

Niet meer uit te leggen

Volgens de dierenartsen hebben de controles een enorme administratieve last tot gevolg “die ons belet met de inhoudelijke kant van ons beroep bezig te zijn”. Daarnaast is de overlap tussen beide systemen zo groot dat het geleverde werk praktisch dubbel wordt uitgevoerd, aldus de dierenartsen. “Wij zien niet in wat de toegevoegde waarde is van het naast elkaar bestaan van twee vergelijkbare systemen. Er is een onwerkbare situatie ontstaan, die we niet meer kunnen, noch wíllen uitleggen aan onze veehouders.”

Nogmaals met elkaar in gesprek

De dierenartsen roepen in hun brief ZuivelNL en SGD op “om nogmaals met elkaar in gesprek te gaan, zodat op zeer korte termijn een werkbare oplossing wordt gevonden”. Ook vragen ze om “de handhaving op het huidige beleid uit te stellen zolang er geen structurele oplossing is voor dit probleem”.
De SGD en ZuivelNL steggelen al enige tijd over de invoering van KoeMonitor en daarmee over de controles door dierenartsen van melkveebedrijven op de levering van melk van gezonde koeien.

Deel dit bericht: