Onderzoek

Wagenings onderzoek: ongerief voor melkvee afgenomen

Het ongerief voor melkvee is sinds 2011 over het algemeen afgenomen, maar klauwaandoeningen en mastitis blijven aandachtspunten. Dat staat in het rapport ‘Update Ongeriefanalyse landbouwhuisdieren’ (onderdeel melkvee, pdf) van Wageningen Livestock Research. De analyse werd uitgevoerd in opdracht van Wakker Dier.

De belangrijkste ongeriefpunten voor melkvee zijn volgens Wageningen Livestock Research: poot- en klauwaandoeningen, vloeren, overbezetting, hittestress en mastitis.

Het aandeel melkkoeien dat ongerief ondervindt door poot- en klauwaandoeningen is afgenomen doordat een toenemend aantal melkkoeien weer weidegang heeft gekregen vanaf 2011.

Over vloeren zegt het rapport dat stalrenovaties en -vervangingen gunstigere omstandigheden bieden voor de klauwen door stroevere en minder gladde vloeren. In toenemende mate worden rubber als toplaag toegepast. Een wezenlijke trend als het om ongerief door vloeren gaat, is niet bekend.

De mate waarin dieren ongerief ondervinden van overbezetting is afhankelijk van het voer- en melksysteem. Door de verlaging van het aantal dieren op vrijwel alle bedrijven is ingeschat dat de prevalentie hiervan afgenomen is.

Hittestress is als ongeriefcategorie enerzijds stijgend door het toenemend aantal (zeer) warme dagen, anderzijds is er op een deel van de bedrijven een zekere vermindering door de toegenomen mogelijkheden tot ventilatie, koeling en dakisolatie bij nieuwe stallen. Ook het op zeer warme dagen weiden van koeien ’s avonds en ’s nachts wordt in de praktijk toegepast.

Mastitis overkomt jaarlijks een kwart tot een derde van de dieren in klinische vorm. Afhankelijk van de oorzakelijke ziekteverwekker is het verloop van mastitis verschillend. Een duidelijke trend in het vóórkomen van mastitis is niet bekend, er zijn indicaties dat het licht dalend is. Pijnbestrijding gedurende de acute fase (enkele dagen) is meer gebruikelijk aan het worden.

De onderzoekers merken wel op dat er niet veel data is over poot- en klauwaandoeningen en mastitis en dat het lastig is om met onvolledige data een betrouwbaar beeld te krijgen.

Concepten en technische vernieuwing

Concepten als Planetproof, Beter Leven en biologisch worden als een van de gunstigste trends genoemd voor melkvee vanwege de eisen voor weidegang, gezondheid en welzijn. Door technische vernieuwing neemt het ongerief voor melkvee ook verder af. De opmars van de melkrobot springt daarbij volgens het Wageningse rapport in het oog. De belangrijkste verbetering door de melkrobot is de keuzevrijheid voor het dier. Daarnaast vermindert vaker melken de hinder van een vol uier bij hoogproductieve dieren.