Ondernemen

Schouten: verdiepend onderzoek vraag en aanbod dierenartsen

Demissionair minister Schouten van LNV heeft in overleg met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht besloten om een verdiepend onderzoek te laten uitvoeren naar “vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van dierenartsen en de relevante trends die van invloed zijn op de gewenste capaciteit van de beroepsgroep”. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Schouten zijn er “diverse signalen” dat vraag en aanbod op de diergeneeskundige arbeidsmarkt, met name bij de NVWA en in de praktijk, niet goed in balans zijn. Op basis van het onderzoek wil de minister met betrokken partijen kijken welke mogelijkheden er zijn om de balans tussen vraag en aanbod te verbeteren. Het mogelijk verhogen van de numerus fixus zal daarin worden meegenomen. De uitkomsten van dit onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2022 verwacht.

Vorig jaar deed Wageningen Economic Research in opdracht van het ­ministerie van LNV al onderzoek naar of er een tekort is aan dierenartsen of dat die in de toekomst gaat ontstaan, maar de onderzoekers zeiden daarover geen conclusies te kunnen trekken.

Welke organisatie het verdiepende onderzoek gaat uitvoeren, is nog niet bekend, laat LNV desgevraagd weten, die partij wordt nog geselecteerd door de opdrachtgevers: het ministerie en de faculteit Diergeneeskunde. Wel is de onderzoeksopzet rond. Voor de onderzoeksopzet hebben de beroepsorganisaties KNMvD en CPD en de NVWA (Keuren) input gegeven.

Zij-instroomtraject

De faculteit Diergeneeskunde heeft de afgelopen tijd al diverse stappen gezet om het aantal afgestudeerde dierenartsen te verhogen en de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren, schrijft de minister verder. Ten eerste is er een zij-instroomtraject voor de master Diergeneeskunde opgezet, zodat studenten met een specifieke, geaccrediteerde buitenlandse bachelor Diergeneeskunde en studenten met een bachelor Animal Sciences van Wageningen University & Research onder voorwaarden in kunnen stromen. De faculteit ontwikkelt in samenwerking met de NVWA extra keuze-onderwijs.

Begin dit jaar is er een raamplan voor een vernieuwde masteropleiding gepubliceerd. Een van de doelen van deze vernieuwde masteropleiding is om de studenten nog beter voor te bereiden op het beroepsveld, om daarmee voortijdige uitval in het begin van de carrière te helpen voorkomen. Ook heeft de faculteit de afgelopen periode sterk ingezet op de ontwikkeling van Onderwijs voor Professionals. Deze initiatieven hebben als doel een betere aansluiting van de opleiding op vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen.

Foto: Faculteit Diergeneeskunde, UU

Meer over:
Ondernemen
Deel dit bericht: