Wet- en regelgeving

Weer ophokplicht voor pluimvee

Vanwege de recente vondsten van met vogelgriep besmette wilde vogels in Duitsland, de gemelde uitbraken in Europa, de uitbraak van hoogpathogene vogelgriep (serotype H5) op een biologisch leghennenbedrijf in Zeewolde en de vondsten van dode vogels in Noord-Nederland, heeft demissionair minister Schouten van LNV besloten om per 26 oktober een landelijke ophok- en afschermplicht voor pluimvee in te stellen.

Het is nog maar een kleine vier maanden geleden dat de ophokplicht voor heel Nederland werd ingetrokken: dat gebeurde op 6 juli. De landelijke ophokplicht was op 23 oktober 2020 ingesteld. Volgens de deskundigengroep dierziekten was de vogelgriepepidemie van 2020-2021 anders dan die van voorgaande jaren.

In de zomermaanden was het relatief rustig wat vogelgriep betreft, hoewel er wel enkele meldingen zijn geweest van besmette wilde vogels, ook in Nederland. Dit duidt er volgens minister Schouten op dat het vogelgriepvirus gedurende de zomer waarschijnlijk aanwezig is geweest in wilde vogelpopulaties in Europa.

De nieuwe ophokplicht geldt voor pluimveebedrijven, maar ook voor dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- en kippen. Zij zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen.

Preventieve vaccinatie

Afgelopen juli meldde het ministerie van LNV dat er met de pluimveesectoren gesprekken worden gevoerd over preventieve vaccinatie tegen vogelgriep. Enkele farmaceutische bedrijven hebben aangegeven de ontwikkeling van een vogelgriepvaccin op te willen pakken, aldus Schouten toen in een brief aan de Tweede Kamer. Ook op Europees niveau staat vaccinatie tegen vogelgriep op de agenda.

Deel dit bericht: