Diergeneesmiddelen | Wet- en regelgeving

Europarlementariërs stemmen tegen motie over veterinaire antibiotica

Een meerderheid van de Europarlementariërs heeft op 15 september in Straatsburg tegen een motie van De Groenen gestemd waarmee bepaalde antibiotica uitsluitend voor humaan gebruik zouden worden gereserveerd.

Van de 686 Europarlementariërs die hun stem uitbrachten, stemden 204 voor de motie, 450 stemden tegen en 32 onthielden zich van stemming. Daarmee is de motie dus verworpen.

Actie tegen motie

Onder andere Europese dierenartsenorganisaties, waaronder de KNMvD, riepen Europarlementariërs de afgelopen weken op om tegen de motie te stemmen. De motie was een vervolg op het voorstel (delegated act) voor de uitvoering van de EU-diergeneesmiddelenverordening. De KNMvD en haar zusterorganisaties steunen dit voorstel, maar verwierpen de motie.