Algemeen | Zoönosen

Hoorzitting in Tweede Kamer over zoönosen en situatie rond vogelgriep

De vaste commissie voor LNV van de Tweede Kamer hield op 17 februari een hoorzitting over zoönosen en de huidige situatie rond het vogelgriepvirus.

Onder anderen Arjan Stegeman van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en Thijs Kuiken, viroloog aan het Erasmus MC in Rotterdam, praatten de Tweede Kamerleden bij. De hoorzitting is terug te kijken via de website van de Tweede Kamer.

Debat zoönosen en dierziekten

Op 24 februari debatteerde de vaste commissie voor LNV van de Tweede Kamer over zoönosen en dierziekten. Naast vogelgriep en SARS-CoV-2 bij nertsen ging het in dit debat ook over onder andere het antibioticumbeleid in de veehouderij en het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO).

Deel dit bericht: