Onderzoek | Zoönosen

Project voor surveillance influenza onder varkens

Voor de surveillance van influenzavirussen onder gehouden varkens gaat het RIVM samen met de GD, het Erasmus MC en Wageningen UR, in opdracht van het ministerie van VWS, een project uitvoeren om meer inzicht te krijgen in griepvirussen die in varkens circuleren. Dat schrijft minister Kuipers van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. De surveillance werd eind 2021 al aangekondigd.

Het RIVM zal een One Health-platform opzetten waar de genetische informatie van griepvirussen kan worden opgeslagen en uitgewisseld. “Onder andere aan de hand van de resultaten van dit project bepalen de minister van LNV en ik of en hoe surveillance onder varkens ingericht kan worden”, aldus Kuipers.

Varkens en vogelgriepvirus

Bij de uitwerking van dit onderzoek vraagt minister Kupers het RIVM om ook bijzondere aandacht te hebben voor varkens die mogelijk in contact kunnen komen met vogelgriepvirussen, zoals varkens in bedrijven met buitenuitloop en bedrijven waar zowel varkens als pluimvee gehouden worden. Kuipers: “Het is niet bekend hoe vaak er daadwerkelijk vermenging van virusstammen plaatsvindt (…). We onderzoeken in hoeverre er inhoudelijke onderbouwing is om hier eventuele maatregelen (zoals geen varkens en pluimvee meer op één locatie, red.) op in te zetten, ook omdat internationaal gezien griep bij varkens niet meldingsplichtig is.”

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer in februari van dit jaar pleitten deskundigen voor meer monitoring van varkens op influenza.

Circulatie influenza binnen varkensbedrijven onderbreken

Minister Staghouwer van LNV zal met de varkenssector een eventueel project (publiek-private samenwerking) bespreken voor het onderbreken van de circulatie van influenzavirussen op varkensbedrijven.

Deel dit bericht: