In de praktijk

Ophokplicht in aantal regio’s opgeheven

Minister Staghouwer van LNV heeft besloten om de ophokplicht in delen van Nederland, ondanks het feit dat zich in Nederland nog altijd besmettingen met HPAI voordoen, op te heffen.

De Deskundigengroep Dierziekten schat de kans dat een pluimveebedrijf in Nederland wordt besmet zeker niet lager dan een maand geleden: het risico voor Nederland als geheel wordt eerder hoger ingeschat. Wel geven de deskundigen aan dat de locatie van het pluimveebedrijf in Nederland van invloed is op deze inschatting.

Oost-Nederland

Alleen in oostelijk gelegen regio’s wordt de ophokplicht opgeheven, is te zien op een kaart van het ministerie van LNV. Het gaat om in totaal zeven van de twintig regio’s waarin Nederland vorig jaar werd ingedeeld toen de ophokplicht regionaal werd ingetrokken.

Dierenwelzijn en financiële schade

Staghouwer schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij in zijn afweging om de ophokplicht deels op te heffen naast de veterinaire risicobeoordeling van de deskundigengroep dierziekten ook dierenwelzijnsaspecten, de financiële schade voor de pluimveehouders van uitloopbedrijven, het verlies van marktaandeel voor vrije uitloopsector en de maatschappelijke wens dat in Nederland ruimte is voor een vrije uitloopsector, waar kippen gedurende in elk geval een bepaalde periode buiten kunnen scharrelen, meeneemt.

Meer over:
In de praktijk
Deel dit bericht: