Bedrijfsnieuws | Mensen

Dick Heederik stopt als vice-decaan bij faculteit Diergeneeskunde

Dick Heederik stopt als vice-decaan Onderzoek bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Heederik is door minister Van Gennip van SZW benoemd tot voorzitter van het bestuur van Lexces, het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten dat op 1 juli is geopend.

Heederik blijft wel verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde, maar hij zal zijn taak als vice-decaan loslaten. “We hebben afgelopen jaren met de Onderzoeksraad veel veranderd, de onderzoeksgroepen zijn groter geworden, de onderzoekevaluatie is op nieuwe leest geschoeid en er is bijgedragen aan een nieuwe visie en cultuur. Ik laat het met veel vertrouwen achter”, aldus Heederik.

Wie de nieuwe vice-decaan Onderzoek wordt, is nog niet bekend.

Foto: Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

Deel dit bericht: