In de praktijk

Mogelijk hele jaar ophokplicht in sommige regio’s

De ophokplicht voor pluimvee is per 14 juli ook in de regio’s Maas en Waal, West-Brabant en Midden-Limburg opgeheven. Maar in sommige regio’s zal de ophokplicht de rest van het jaar en mogelijk langer in stand blijven. Dat meldt minister Staghouwer van LNV.

In totaal is nu in tien van de twintig regio’s waarin Nederland is ingedeeld vanwege de ophokplicht ingetrokken. Met het intrekken van de ophokplicht in de drie regio’s (13, 16 en 19) per 14 juli stijgt de kans dat daar een pluimveebedrijf besmet raakt met HPAI van laag tot matig met een grote onzekerheid naar matig met een grote onzekerheid, volgens de Deskundigengroep Dierziekten die minister Staghouwer van LNV adviseert.

Wilde vogels

In zijn geheel is het risico dat een pluimveebedrijf in Nederland besmet raakt kleiner geworden door de hoge temperaturen waardoor het virus buiten de gastheer niet lang infectieus blijft. Daarnaast neemt de kans op besmetting van een bedrijf meer landinwaarts af; de wilde vogelsoorten waarin het virus momenteel het meest lijkt voor te komen, zijn soorten die zich vooral ophouden in de kustprovincies en bij grote open wateren in het binnenland.

De afgelopen drie weken zijn er 58 dood gevonden vogels getest, waarvan 20 positief testten op AI-virus. Het percentage positief onder de ingezonden vogels is daarmee gedaald van ongeveer tweederde naar eenderde. Het gaat om onder andere visdiefjes, jan-van-genten, ooievaars, futen, zeearenden, Canadese ganzen en knobbelzwanen. De vondsten werden gedaan in Overijssel, Noord-Holland, Groningen, en Friesland.

Gelderse Vallei

In de Gelderse Vallei (regio’s 7 en 10) wil Staghouwer de ophokplicht nog in stand houden. De kans dat daar een pluimveebedrijf besmet raakt is als matig ingeschat, maar “de gevolgen van een besmetting daar kunnen anders zijn dan in andere regio’s gezien de grote kans op tussenbedrijfstransmissie. Bovendien grenzen regio’s 7 en 10 aan de randmeren waar de afgelopen maanden geregeld uitbraken zijn geweest”, aldus de minister.

Voor de overige regio’s schatten de deskundigen de kans op een besmetting van een pluimveebedrijf nog matig-hoog in, wat Staghouwer heeft doen besluiten de ophokplicht daar evenmin op te heffen.

Rest van het jaar of langer

“Niet eerder is het nodig geweest om de ophokplicht zo lang in stand te houden en niet eerder circuleerde het virus zo heftig en uitgebreid in wilde vogelpopulaties”, schrijft de minister verder. “Er is een gerede kans dat het aantal besmettingen bij wilde vogels in de overige regio’s voorlopig niet afneemt en dat daarmee de kans op besmetting van pluimveebedrijven onverminderd groot blijft. (…) Ik zal de deskundigen met regelmaat vragen de situatie te duiden. We moeten echter rekening houden met het scenario dat de ophokplicht voor bepaalde regio’s de rest van het jaar en  mogelijk langer in stand zal blijven.”

Meer over:
In de praktijk
Deel dit bericht: