Praktijkmanagement

Faculteit Diergeneeskunde breidt plekken masteropleiding uit naar 240

Om de instroom van dierenartsen op de arbeidsmarkt te verhogen heeft de faculteit Diergeneeskunde vanaf september dit jaar het aantal opleidingsplekken in de master die opleidt tot dierenarts opgehoogd van 190 naar 240. Dat moet bijdragen aan het verkleinen van het tekort aan dierenartsen.

De faculteit was al bezig om de masteropleiding Diergeneeskunde beter te laten aansluiten op de praktijk door studenten in een eerder stadium kennis te laten maken met de volle breedte van het werkveld. Een goede aansluiting helpt bij het verminderen van de uitval van jonge dierenartsen.

Ook is er een start gemaakt met het toelaten van zij-instromers tot de masteropleiding Diergeneeskunde vanuit andere opleidingen, zoals studenten met een bachelor Animal Sciences van de WUR.

Jaarsma: ‘Dierenartsentekort niet snel en eenvoudig op te lossen’

De werkdruk in de veterinaire sector, met onregelmatige diensten, fysiek zwaar werk en steeds mondigere klanten, is van zichzelf al behoorlijk hoog. Tegelijkertijd heeft de combinatie van te weinig dierenartsen en het feit dat in coronatijd meer mensen een huisdier hebben genomen, deze werkdruk ernstig doen toenemen. “We zien het tekort aan dierenartsen als een serieus probleem waar we samen met het werkveld en werkgevers aan werken,” zegt decaan Debbie Jaarsma.

“Als faculteit zetten we nu alle zeilen bij om hier wat aan te doen, maar dit probleem is niet snel en eenvoudig op te lossen. Willen we meer dierenartsen en dierenarts-specialisten in de toekomst op de arbeidsmarkt laten instromen én behouden, dan moeten we dit samen doen met het ministerie van LNV, belangenbehartigers en de werkgevers. Zo is bijvoorbeeld een goede begeleiding van afgestudeerden samen met het werkveld onmisbaar, om te zorgen voor een duurzame inzetbaarheid van nieuwe collega’s.”

Arbeidsmarktonderzoek

Er is ook een verdiepend onderzoek gedaan naar vraag en aanbod van dierenartsen op de arbeidsmarkt in opdracht van het ministerie van LNV en de Faculteit Diergeneeskunde. De uitkomsten daarvan worden eind oktober verwacht.

Deel dit bericht: