Onderzoek | Premium

Canada: de helft minder antibiotica bij kalf dat transitiemelk krijgt

Vaarskalveren op Canadese melkveebedrijven die transitiemelk gevoerd kregen, kregen minder dan de helft van het aantal antimicrobiële behandelingen per kalverjaar dan vaarskalveren op bedrijven die geen transitiemelk voerden. Dat bleek tijdens een meerjarig, landelijk onderzoek naar kalverzorg en het gebruik van antibiotica.

Dit is een premium artikel.

Om dit te lezen heeft u een Veearts-account nodig. Inloggen