Algemeen

SDa: nog grote verschillen in voorschrijfpatroon antibiotica

Het merendeel van de dierenartsen bevindt zich qua voorschrijven van antibiotica voor landbouwhuisdieren in het streefgebied. Dat meldt de SDa op basis van Veterinaire Benchmarkindicator (VBI) over 2022 in haar nieuwste rapport over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren.

Per 2021 geldt een nieuwe systematiek voor de VBI. De nieuwe VBI beschrijft het aantal dagen per jaar dat een gemiddeld dier, in de dierpopulatie waarvoor de dierenarts verantwoordelijk is, wordt behandeld met antibiotica. De nieuwe VBI wordt berekend over alle bedrijven waarmee een dierenarts een één-op-één relatie heeft. Uitgesloten van de berekening zijn structureel hoog gebruikende bedrijven.

De meeste dierenartsen bevinden zich voor alle diersoorten in het streefgebied. Dierenartsen met een voorschrijfpatroon in het actiegebied komen nog regelmatig voor bij de volgende diercategorieën: rosévlees start (22%), rosévlees afmest (15%), rosévlees combinatie (36%) en reguliere vleeskuikens (34%) (tabel 12). Binnen de overige diercategorieën (tragere groeiende vleeskuikens, kalkoenen, alle diercategorieën in de varkenssector, melkvee en overig rundvee) is het percentage dierenartsen met een voorschrijfpatroon in het actiegebied laag.

Vrij grote verschillen in voorschrijfpatroon

Voor alle diercategorieën, behalve melkvee en overig rundvee, bestaan er volgens de SDa nog vrij grote verschillen tussen dierenartsen in hun voorschrijfpatroon. ‘Dit zien we zowel bij de VBI (waarvan structureel hooggebruikers zijn uitgesloten) als bij de DDDAvet. De DDDAvet beschrijft het voorpatroon van dierenartsen op basis van alle voorschrijfregels, ook die van structureel hoog gebruikende bedrijven, en is daarom een geschiktere maat om te kijken naar trends’, aldus de SDa.

Bij dierenartsen werkzaam binnen de diercategorieën trager groeiende vleeskuikenrassen, zeugen/zuigende biggen, speenbiggen, vleesvarkens en kalkoenen ziet de SDa over de afgelopen 5 jaar een afname in zowel de hoeveelheid voorgeschreven antibiotica als in de variatie tussen dierenartsen. ‘De relatief grote variatie in hoeveelheid voorgeschreven antibiotica binnen de diercategorieën speenbiggen en kalkoenen suggereert nog wel dat hier een verdere reductie mogelijk is.’

Binnen de categorie reguliere vleeskuikens is de gemiddelde DDDAvet afgelopen 5 jaar niet gedaald en de variatie in voorschrijfpatronen tussen dierenartsen is op een vergelijkbaar niveau gebleven. Dit beeld komt globaal overeen met het beeld dat op bedrijfsniveau wordt gezien.

Voor de diercategorieën blankvlees en rosévlees start van de vleeskalversector is er sprake van een beperkte afname in de hoeveelheid voorgeschreven antibiotica. Bij rosévlees afmest en combinatie ziet de SDa juist een toename. De variatie tussen dierenartsen in de hoeveelheid voorgeschreven antibiotica toont een vergelijkbaar beeld voor 2017 en 2022 voor alle diercategorieën binnen de vleeskalversector.

Dierenartsen in de melkvee- en overige rundveesectoren schrijven weinig antibiotica voor en de verschillen tussen dierenartsen zijn gering.

Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: