Algemeen | Diergeneesmiddelen | Wet- en regelgeving

NVWA controleert extra op gebruik van droogzetters

De NVWA controleert vanaf 23 april extra op het gebruik van droogzetters op melkveebedrijven. De reden hiervoor is dat de NVWA signalen uit het veld krijgt over het niet naleven van de eisen voor toepassing van droogzetters door melkveehouders. Dat meldt de KNMvD.

De bedrijven die worden gecontroleerd, zijn geselecteerd op basis van de hoeveelheid droogzetinjectoren die zijn geleverd door de dierenarts in vergelijking met het aantal aanwezige melkgevende runderen. Wanneer blijkt dat de veehouder dan wel dierenarts niet heeft voldaan aan de geldende wet- en regelgeving, zal er worden gehandhaafd. Dit project omvat in eerste instantie ongeveer vijftien bedrijven en loopt tot het eind van dit jaar.