Wet- en regelgeving

EFSA: kalveren in eerste levensweek in kleine groepen

Houd kalveren in de eerste levensweek in kleine groepen van  twee tot zeven dieren en daarna in stabiele groepen. Dat is een van de aanbevelingen in een wetenschappelijk advies van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA over het welzijn van kalveren.

Het wetenschappelijke advies is een van meerdere adviezen over dierenwelzijn die de EFSA uitbrengt in het kader van de Europese Farm to Fork-strategie. De adviezen bieden een wetenschappelijke basis ter ondersteuning van een wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie, gepland voor de tweede helft van 2023, als onderdeel van de herziening van de dierenwelzijnswetgeving.

Speelgedrag

De EFSA doet ook de aanbeveling om bij voorkeur 20 vierkante meter per kalf aan te houden voor zodat het kalveren onbeperkt speelgedrag kan vertonen en minimaal 3 vierkante meter zodat het dier in ieder geval in een comfortabele liggende houding kan rusten. Vanaf twee weken leeftijd zouden kalveren langgesneden ruwvoer moeten krijgen.

Koe en kalf

De EFSA doet ook aanbevelingen over het contact tussen koe en kalf: het kalf zou na de geboorte minimaal één dag bij de moederkoe moeten blijven.

Het hele wetenschappelijke advies is te vinden op de website van de EFSA.

Deel dit bericht: