Rundvee

Project ‘Wijs met wormen’ voor de rundveehouderij van start

Met de start van de lente is de verwachting dat het Nederlands rundvee snel weer massaal naar buiten kan. De weidegang brengt echter ook eieren van maag-darmwormen en leverbot op het land, wat de gezondheid van de runderen bedreigt. Het meerjarenproject ‘Wijs met wormen’, dat eind vorig jaar van start ging, onderzoekt hoeveel deze parasieten aanwezig zijn en welk handelingsperspectief dierhouders hebben.

Doel van dit onderzoek is om boeren te ondersteunen bij een duurzame bedrijfsvoering tijdens veranderende omstandigheden zoals verhoging van het grondwaterpeil en de verandering van het klimaat. Onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde, het Laboratorium voor Nematologie, Wageningen Bioveterinary Research en Royal GD zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek, dat mogelijk is dankzij bijdragen van het ministerie van LNV, de provincies Groningen, Friesland, Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht, Zoetis, LTO projecten en de centrale organisatie voor de vleessector COV.

bron: Wageningen University & Research, 02/04/2024

Meer over:
Rundvee
Deel dit bericht: