Rundvee

Onderzoek beheersing maag-darmwormen en leverbot bij runderen

De Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research, Royal GD, Zoetis, de Centrale Organisatie voor de Vleessector, vertegenwoordigers van de melkveehouderij en veenweideprovincies starten een grootschalig onderzoek naar worminfecties bij melkvee. Het project richt zich op de monitoring, diagnostiek en preventiemaatregelen met betrekking tot leverbot en maag-darmwormen, vooral in de veenweidegebieden.

Door klimaatverandering en stijgende grondwaterstanden in deze gebieden kunnen parasieten zich beter ontwikkelen op het land. In combinatie met toenemende resistentie tegen anthelminthica verwacht men dat worminfecties in de komende jaren een groter probleem zullen vormen.

Resistentieontwikkeling
Door het toepassen van duurzame managementstrategieën, wordt de ontwikkeling van parasietenresistentie en de milieubelasting door anthelminthica geminimaliseerd. Het doel is praktische handvatten te bieden aan veehouders en dierenartsen om worminfecties zoveel mogelijk te voorkomen en de gevolgen van een infectie te beperken door de behandeling te verbeteren. Voor dit onderzoek, dat loopt tot de zomer van 2027, wordt de hulp ingeroepen van veehouders in veenweidegebieden. Het onderzoek richt zich op het beter voorspellen van het risico op leverbotinfecties op bedrijfsniveau en het verbeteren van preventiemaatregelen om het aantal behandelingen van koeien te verminderen.

Meer over:
Rundvee
Deel dit bericht: