Kennispartnerbericht van Hipra

Bloedvolume van 0.001 ml kan een varken infecteren

Hoe intradermale (ID) vaccinatie de overdracht van het PRRS-virus en andere infectieziekten bij varkens significant kan verminderen.

Laten we beginnen met een voorbeeld te schetsen wat voor ons ondenkbaar zou zijn!
Stel u eens voor dat u en uw 10 buren in uw straat een vaccinatie nodig hebben voor een gevaarlijke ziekte. Zodra ze bij uw huis zijn aangekomen krijgt u te horen dat u de laatste persoon bent die wordt ingeënt, en er helaas geen schone naalden meer zijn. De enige mogelijkheid om ingeënt te worden is met dezelfde naald, die ook voor uw buurman is gebruikt. Dan zou u toch ook verontwaardigd zijn, en deze vaccinatie weigeren!

Dit voorbeeld is natuurlijk wat vergezocht, maar toch zien we nog steeds dat er in onze branche discussie is over wat het beste protocol is voor het verwisselen van naalden; is dat na elk varken, na elke toom of na zoveel zeugen? Veelal laten we ons leiden door praktische overwegingen, maar misschien moeten we even de tijd nemen om na te denken over het grotere geheel; de impact van onze beslissingen en wat de alternatieve opties zouden kunnen zijn.

Een bloedvolume van 0.001 ml is al voldoende om een varken te infecteren

Besmette naalden kunnen kan namelijk een bron zijn van infectie met PRRS-virus en andere door het bloed overdraagbare pathogenen. Dit is bewezen in verschillende gecontroleerde experimentele studies, die een zeer illustratieve berekening opleverden van hoe weinig bloedvolume nodig is voor de overdracht van het PRRS-virus. In het veld is het moeilijk in te schatten hoe vaak dit gebeurt, alhoewel wel duidelijk is dat via deze route het risico op besmetting met PRRS-virus het hoogst is. Aan de orale of nasale transmissieroutes kleven iets minder risico’s, omdat via deze wegen de pathogenen niet direct in het bloed worden ingebracht. In de mond, neus, maag en darmen zijn allerlei onderdelen van het afweersysteem actief, waardoor het risico op besmetting kleiner is.

Varkens zijn bijzonder vatbaar voor infectie door parenterale blootstelling; slechts enkele tientallen PRRS-virusdeeltjes zijn voldoende om varkens via deze route te besmetten.

Uit literatuur1) blijkt dat geïnfecteerde dieren tussen de 1.000 en 10.000 virusdeeltjes per ml in het bloed hebben. Varkens kunnen al besmet raken wanneer ze in contact komen met enkele tientallen virusdeeltjes. Gezien het aantal virusdeeltjes wat er in het bloed zit is een volume van 0,001 ml al voldoende om een varken te infecteren. Aan de punt van de naald kan gemakkelijk dit volume aan bloed of wondvocht aanwezig zijn, met alle risico’s van dien. Het risico van overdracht van ziektes via deze route geldt niet alleen voor PRRS virus, maar ook voor andere pathogenen, zoals diverse virussen en bijvoorbeeld Streptococcus suis en Salmonella.

Regelmatig vervangen van naalden is belangrijk om diverse redenen. In relatie tot de besmetting van het PRRS-virus moet de naald op zijn minst tussen elk hok worden vervangen, om te voorkomen dat er via de naald virus worden overgedragen tussen tomen. Een lagere prevalentie van infectie (of helemaal geen infectie) met PRRS-virus bij spenen en op latere leeftijd zijn de belangrijkste doelstellingen om de PRRS-impact in de varkenshouderij te verminderen.

Ook al wordt de naald tussen tomen vervangen, dan toch blijft er een risico van overdracht van ziektes. Het is daarom goed nieuws dat de mogelijkheden om naaldloos te vaccineren steeds verder toenemen. In de stal wordt er meer en meer gebruik gemaakt van naaldloze injectiepistolen. Hiermee wordt het risico op overdracht van het PRRS-virus en andere infectieziekten bij varkens verkleind.

Naaldloos vaccineren vermindert risico op besmetting

De Hipradermic® is een naaldloos intradermaal injectiepistool. Vaccineren met behulp van de Hipradermic helpt de verspreiding van via het bloed overdraagbare ziektes te voorkomen. Naaldloos vaccineren kan worden toegepast op zeugen, beren, gelten en biggen. Deze techniek is een geweldige stap vooruit op het gebied van dierwelzijn en diergezondheid. Naaldloos vaccineren is niet alleen pijnloos maar er is ook geen risico op spuitplekken, abcessen en afgebroken naalden. Daarnaast voorkomt het onrust en stress bij de varkens, doordat er minder gegil is in de stal.

De Hipradermic is een licht en handzaam apparaat dat tevens aan een beugel op een behandelkar kan worden gemonteerd. Zo bepaalt u zelf of u uw dieren handsfree wilt vaccineren. Met de Hipradermic is een consistente, nauwkeurige en efficiënte biggenvaccinatie gegarandeerd.

Nieuwe gecombineerde vaccin
Met de aankomende lancering van het nieuwe gecombineerde vaccin voor PCV2 en Mhyo wordt het gemakkelijker dan ooit om de meest gebruikte biggenvaccins naaldloos toe te dienen.

Wilt u ook persoonlijk kennismaken met de nieuwe standard in vaccinatie neem dan contact op met HIPRA met een van onze varkensdierenartsen; Maartje Wilhelm +31 6 8264 5058, Herman Prüst +31 6 1431 0007 of Theo Vercammen + 31 6 3024 9632

1) Literatuur: Paper Hermann et al 2004, Minnesota

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een diergeneeskundig farmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor de wereldwijde diergezondheid.