Kennispartnerbericht van Hipra

De laatste inzichten omtrent Streptococcus uberis mastitis!

Door een verbetering van het management tegen koegebonden kiemen treedt in veel landen een verschuiving op wat betreft mastitiskiemen naar de meer omgevingsgebonden kiemen. Streptococcus uberis is een omgevingsgebonden kiem die in verhouding ook in Nederland steeds vaker wordt gevonden bij BO en zeer frustrerend kan zijn voor de veehouder. Tijdens de Hipra University van mei deelde Andrew Biggs, een autoriteit op het gebied van mastitis, de laatste inzichten omtrent S. uberis mastitis met een groep enthousiaste dierenartsen.
S. uberis wordt in ongeveer éénderde van de gevallen bij klinische mastitis bij BO aangetoond. Omdat deze bacterie vaak zorgt voor een recidiverende mastitis, met veel antibiotica gebruik en afvoer tot gevolg, is het van belang ons te richten op de preventie van S. uberis mastitis.
“Frusterende” mastitis, hoe komt dat? Streptococcus uberis leidt tot veel frustratie bij veehouders omdat deze de eigenschap heeft om veel recidive te geven. De bacterie zorgt ervoor dat in het uier de witte bloedcellen minder worden aangetrokken. Het kan zo fagocytose weerstaan en via deze weg het immuunsysteem van de koe ontwijken. De meeste S. uberis infecties genezen in de regel goed maar een koe die eens een infectie met deze bacterie heeft gehad heeft een grotere kans opnieuw geïnfecteerd te raken. Dit geldt zowel in lactatie als tijdens de droogstand. Hierdoor kan het lijken alsof de genezing slecht is. Daarnaast kan S. uberis een kwartier ook chronisch infecteren, dit komt voor in 18% van de gevallen. Een S. uberis kan chronisch worden door aan de epitheelcellen te kleven, deze binnen te dringen en in het uier een biofilm op te bouwen. Al deze eigenschappen tezamen zorgen voor het typische beeld van S. uberis;  frustrerende mastitis.
Het gedrag van Streptococcus uberis. Ook voor S. uberis geldt de zwart-witte opdeling in omgevings- en koegebonden kiemen niet geheel. De meeste S. uberis gedragen zich omgevingsgebonden, maar naar schatting gedraagt zo’n 5% zich koegebonden. Om te weten of je op een bedrijf te maken hebt met omgevings- of koegebonden S. uberis is het nuttig te kijken naar het gedrag van de S. uberis infecties.

“Koe”gebonden “Omgevings” gebonden
· Vnl subklinische mastitis (met klinische opflikkering) · Vnl klinische mastitis
· Slechte genezing · Goede genezing
· Chronische infecties · Korte infecties
· Nieuwe infectie tijdens lactatie · Nieuwe infectie tijdens lactatie én in droogstand
· Weinig verschillende stammen bij typering (max 2-4) · Veel verschillende stammen bij typering (>4)

Stamtypering kan dus uitwijzen of de gevonden S. uberis bacterie tot meerdere stammen behoort en dus vanuit de omgeving komt. Wanneer echter slechts enkele stammen worden gevonden kan de bacterie zich meer koegebonden gedragen of er is sprake van een zogenaamde “hotspot” op het bedrijf. Dit is een plek van waaruit infectie gemakkelijk optreedt omdat zich daar veel bacteriën bevinden. Onderzoek liet zien dat op S. uberis bedrijven de bacterie veel werd aangetroffen in de wachtruimte, uitloop van de stal, looppaden in het algemeen en waterbakken.
Advisering in de strijd tegen Streptococcus uberis mastitis Wanneer duidelijk is hoe de S. uberis zich op een bedrijf gedraagt, kunt u als dierenarts de juiste adviezen geven aan uw veehouders. Omdat in het grootste deel van de gevallen de bacterie uit de omgeving een infectie veroorzaakt blijft de algemene hygiëne op het bedrijf een belangrijk punt van aandacht. Een goede weerstand is cruciaal in de kans op genezing en het voorkomen van ernstige S. uberis mastitis.
Meer lezen over S. uberis mastitis?

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een diergeneeskundig farmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor de wereldwijde diergezondheid.