Bedrijfsnieuws | Nieuws | Pluimvee | Rundvee | Varkens

Stichting Geborgde Dierenarts los van KNMvD

De Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) zal vanaf 2018 een zelfstandige organisatie worden, los van de beroepsorganisatie van dierenartsen KNMvD. Dat meldt de KNMvD.

De SGD wordt verantwoordelijk voor het integraal kwaliteitssysteem voor landbouwdierenartsen en krijgt formeel een zelfstandig en onafhankelijk bestuur bestaande uit drie leden. Het SGD-bestuur zal toezien op het volledige stelsel van certificering van dierenartsen.

Statutenwijziging

De SGD is vanaf 2011 op initiatief van de KNMvD en op verzoek van de overheid opgebouwd. Volgens de KNMvD was het vanaf het begin duidelijk dat het systeem uiteindelijk los moest komen te staan van de beroepsvereniging. Voor de loskoppeling zal er een statutenwijziging (pdf) plaatsvinden.