Kennispartnerbericht van Hipra

Unistrain verbetert vruchtbaarheid

“Bij het inzetten van Unistrain tegen PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome) bij zeugen zien we de vruchtbaarheid verbeteren en de problemen die bij de aandoening horen, zoals hoge uitval, worden verminderd”, vertelt varkensdierenarts Maurice Moonen van DAC ZuidOost.

Unistrain“Maar belangrijk te vermelden is dat we niet direct overgaan tot enten. In eerste instantie is het van groot belang een sluitende diagnose te stellen, onder andere door uitgebreid bloedonderzoek, vervolgens met de varkenshouder het management te bespreken en als de problemen met PRRS niet verholpen kunnen worden door het management gaan we over op een vaccin.”

Unistrain is in het geval van DAC ZuidOost sinds augustus 2013 in gebruik. “We hebben het op tien bedrijven toegepast. Die bedrijven tellen samen zo’n 8.000 dieren. Niet een schokkend hoog aantal, maar dat heeft te maken met het feit dat Unistrain nog niet lang op de markt is. Als een bedrijf goed loopt, blijven we het vaccin enten dat we altijd al gebruiken. Als dat niet de gewenste resultaten heeft, dan stappen we eventueel over op Unistrain.”

DAC ZuidOost gebruikt Unistrain bij zeugen- en opfokbedrijven. “Op de bedrijven waar we het vaccin van Hipra inzetten, zien we goede resultaten. Minder uitval, hogere vruchtbaarheid en een stabielere uitstroom van de 10-weekse biggen. Daarbij zijn de baten van Unistrain vele malen hoger dan de kosten.   ”

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een diergeneeskundig farmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor de wereldwijde diergezondheid.