Nieuws | Pluimvee | Wet- en regelgeving

NVWA: welzijnsregels vleeskuikens op 40 procent bedrijven niet nageleefd

Op 42 procent van de vleeskuikenbedrijven worden niet alle dierenwelzijnsregels nageleefd. Dat blijkt uit inspecties door de NVWA in 2019. Vooral het lichtschema, de strooiselkwaliteit en bezettingsgraad (te veel kuikens in de stallen) waren niet in orde. Ook werden koppelgegevens te vaak niet correct of niet tijdig doorgeven aan het registratiesysteem KIP.

De NVWA controleerde 91 van de 734 vleeskuikenbedrijven in Nederland. Op 61 procent van de gecontroleerde bedrijven werden vleeskuikens van een traag groeiend ras gehouden. Bij bedrijven die dit ras hielden, waren 69 procent van de inspecties akkoord. Bij bedrijven met een regulier vleeskuikenras was de inspectie bij 43 procent akkoord. Bij bedrijven met de hoogste toegestane bezetting in de stal, komen relatief gezien de meeste afwijkingen voor.
Om naleving van de regels door vleeskuikenhouders te bevorderen, zet de NVWA het toezicht de komende jaren voort.