In de praktijk | Nieuws | Varkens

Tweejarig project hokverrijking voor varkens

Het project ‘Hokverrijking voor varkens gewikt en gewogen’ wil de komende twee jaar bij meer varkenshouderijen hokverrijking introduceren, gericht op het verbeteren van de resultaten. Dat meldt innovatiecentrum VKON.

Er is al relatief veel kennis voorhanden over de eigenschappen van verschillende verrijkingsmaterialen. Toch blijft er discussie en onduidelijkheid onder varkenshouders over wanneer hokverrijking nu wel of niet voldoet. Ook in het kader van het NVWA-toezicht en de IKB-voorschriften. In het project wordt gestreefd naar het ontdekken van mogelijkheden om met een juiste praktische inzet de resultaten te verbeteren, waarbij varkenshouders meer zicht krijgen op de toegevoegde waarde van hokverrijking.

Varkenshouders en -dierenartsen

In het project is plaats voor minimaal 24 varkenshouders en minimaal negen varkensdierenartsen die praktijkervaring willen opdoen en delen. Zij worden verdeeld over drie kenniskringen, die door deskundigen van Wageningen Livestock Research (WLR) en VKON worden begeleid. WLR en VKON verzorgen respectievelijk de algemene projectcoördinatie en coördinatie van netwerkactiviteiten.

Klankbordgroep

Met een klankbordgroep vindt regelmatig overleg plaats voor een optimale inbedding in de sector en (internationale) afstemming met aanpalende projecten en trajecten. De klankbordgroep bestaat uit (vertegenwoordigers van): Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Nederlandse Voedsel- En Warenautoriteit (NVWA) en het European Union Reference Centre for Animal Welfare – Pigs (EURCAW-Pigs).

Deel dit bericht: