Onderzoek

Schouten: drie scenario’s voor betere diergezondheid en -welzijn kalverketen

Minister Schouten van LNV heeft onderzoekers drie scenario’s laten opstellen voor verbetering van de diergezondheid en het dierenwelzijn binnen de Nederlandse kalverketen. De scenario’s zijn geen blauwdruk, maar schetsen ontwikkelrichtingen die verder uitgewerkt en getoetst moeten worden in de praktijk, aldus Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

In de drie scenario’s gaat het over onder andere een regionaal nauwe samenwerking tussen melkveehouders en kalverhouders (korte keten), kalveren die langer (3 maanden) op het melkveebedrijf blijven en kalveren die tot de slacht bij de melkveehouder blijven.

De onderzoekers verwachten dat het effect van de scenario’s op de diergezondheid en het dierenwelzijn van de kalveren positief tot zeer positief is, waarbij het effect op het milieu neutraal tot positief is. Want de scenario’s mogen van de minister niet leiden tot een verslechtering op andere ‘verduurzamingsthema’s’ als kringloop, broeikasgas- en stikstofemissies en biodiversiteit.

Omdat de onderzoekers niet konden beschikken over alle gewenste data, was het niet mogelijk om de verschillende scenario’s financieel-economisch door te rekenen.

Pilots

Schouten wil pilots starten om de scenario’s te onderzoeken op duurzaamheid, schaalbaarheid en verdienvermogen. Er is 10 miljoen euro beschikbaar voor pilots voor voorlopers die volgens de scenario’s willen gaan werken, onder andere door dieren langer op het ‘moederbedrijf’ te houden of kortere ketens.