In de praktijk | Premium

KNMvD: dierenarts voldoende bewust van belangrijke positie bij melden dierziekte

De expertgroep zoönosen noemt in haar rapport ‘Zoönosen in het vizier’ de afhankelijke positie van de dierenarts een punt van zorg omdat dit zou kunnen leiden tot vertragingen bij het melden van dierziekten/zoönosen. De KNMvD zegt in een reactie de zorgen van de expertgroep te begrijpen, maar heeft “geen aanwijzingen dat dierenartsen zich onvoldoende bewust zijn van de belangrijke positie die zij innemen om dierwelzijn en volksgezondheid te bewaken”.

Dit is een premium artikel.

Om dit te lezen heeft u een Veearts-account nodig. Inloggen