Onderzoek | Premium

Operatie koe soms zonder antibiotica

Buikoperaties kunnen worden uitgevoerd zonder gebruik van profylactische en postoperatieve antibio­ticabehandelingen als je er als dierenarts voor kunt zorgen dat alle omstandigheden optimaal zijn. Bij sectio’s kan in een optimale situatie het postoperatieve antibioticumgebruik achterwege blijven. Dat blijkt uit onderzoek door Ruurd Jorritsma, Inge van Geijlswijk en Mirjam Nielen van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Dit is een premium artikel.

Om dit te lezen heeft u een Veearts-account nodig. Inloggen